Par atlaidēm pulciņu dalības maksai

Maksa Liepājas BJC par pulciņiem ir pavisam simboliska – no 1 līdz 7 EUR mēnesī . Tajā pašā laikā pašvaldība noteikusi atlaides no vecāku dalības maksas, lai bērni arī no sociāli neaizsargātajām un daudzbērnu ģimenēm varētu pēc iespējas vairāk apmeklēt pulciņu nodarbības.

Vecāku dalības maksas atlaide tiek piešķirta Liepājas pilsētas pašvaldības deklarētam audzēknim:

  • līdz 25 % apmērā, ja BJC apmeklē vienas ģimenes divi bērni - atlaide piemērojama no abu bērnu kopējās vecāku dalības maksas. Atlaidi piešķirs arī gadījumos, ja audzēknis BJC apmeklē vairākus pulciņus;
  • atlaide līdz 50 % apmērā, ja BJC apmeklē vienas ģimenes trīs bērni, ja ģimene audzina 4 un vairāk bērnus; ja abi vecāki ir bezdarbnieki vairāk kā deviņus mēnešus; kā arī bērniem no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • no vecāku dalības maksas atbrīvo, ja ģimenē audzina izglītojamo - invalīdu; kā arī izglītojamiem, kuri atrodas aizbildnībā vai ievietotas audžuģimenē, mācās internātskolā; bērniem no ģimenei, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

 

Sīkās informāciju skatīt mājas lapā: www.liepajasbjc.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv