Sveic „Gada skolotāja” titulam izvirzītos nominantus

Sveic „Gada skolotāja” titulam izvirzītos nominantus


Trešdien, 2. oktobrī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova Skolotāju dienas ieskaņā bija aicinājusi uz svinīgu pieņemšanu tos pirmsskolas un skolu pedagogus, kuri šogad izvirzīti nominācijai „Gada skolotājs”. Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus saņēma 26 pedagogi, kā arī pieci konkursa „Vides radoša apguve Liepājā” uzvarētāji.

 
Pedagogu nominācija „Gada skolotājs” ir nodibināta, lai izteiktu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atzinību izciliem izglītības darbiniekiem, apzinātu, atbalstītu un apbalvotu aktīvus un talantīgus izglītības darbiniekus.
Balvu izglītībā var saņemt pedagogs ar augstu profesionālo meistarību, kas
veicina katra izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu mācību metožu ieviešanu, par
nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem mācībās, sportā, par pedagoģiskās pieredzes
popularizēšanu, ieguldījumu izglītības iestādes vai pilsētas izglītības sistēmas
attīstībā, par bērnu tiesību aizsardzību izglītības iestādēs.
Šogad konkursa nolikums tika pārstrādāts un notika jaunā formātā. Labākie pedagogi skolu padomju vērtējumā tika izvirzīti sekojošās nominācijās : „Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem”, „Par inovācijām izglītības procesā „Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību” ; „Par mūža ieguldījumu izglītībā; ”Par veiksmīgāko pedagogu debiju”, „Par darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”, „Par kvalitatīvu un atbildīgu darbu”. Pirmo reizi skolēnu līdzpārvaldes izvirzīja pedagogus arī nominācijā „Foršākais skolotājs”. Tika sveikti arī konkursa „Vides radoša apguve Liepājā” uzvarētāji.
Savukārt uzvarētāji katrā no nominācijām tradicionāli tiks sveikti ceturtdien, 3. oktobrī, Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv