Liepājas Domē sveic skolu izcilniekus

Liepājas Domē sveic skolu izcilniekus

Ceturtdien, 19. decembrī Liepājas Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks un priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš sveica 38 Liepājas vispārizglītojošo skolu izcilniekus, kuri pirmo mācību semestri beiguši ar teicamiem un izciliem sasniegumiem. Teicamnieki saņēma pašvaldības Patiecības rakstus un naudas balvas 50 latu apmērā.


Naudas balvas tiek piešķirtas jau otro reizi – pagājušā mācību gada beigās tās saņēma 44 skolēni. Daudziem no viņiem tas bijis stimuls censties, lai šo izcilo vērtējumu saglabātu – 14 skolēni jeb 37 % no teicamniekiem naudas balvas saņēma atkārtoti. Visvairāk naudas balvas saņēma vidusskolēni no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas (10), Liepājas 8. vidusskolas (8), Liepājas 7. vidusskolas (7), Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas (6). Pa divām balvām tika Liepājas 2. vidusskolai, J.Čakstes 10. vidusskolai un Liepājas 12. vidusskolai, viena – Liepājas 15. vidusskolai.
Kā uzsvēra Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks, pašvaldības mērķis, ieviešot naudas balvas, bija parādīt, ka tā ļoti lepojas ar saviem jaunajiem talantiem, kuri veidos pilsētas nākotni. Mērs izteica pateicību arī bērnu vecākiem un pedagogiem, kuri kopā ar skolēniem paveikuši milzīgu darbu. „Jūsu uzstādījumi ir augsti, lai līdz mācību gada beigām izdodas pacelt šo „latiņu” vēl augstāk!”, novēlēja Sesks.
Kā zināms, šā gada martā Liepājas Domes sēdē apstiprināja jaunu nolikumu "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju”, lai stimulētu ne tikai mācību olimpiāžu uzvarētājus, bet jauno talantu izaugsmi, attīstību un labākus mācību rezultātus visās Liepājas vispārizglītojošās skolās. Prēmijas teicamniekiem tiek pasniegtas divas reizes gadā – beidzot pirmo semestri un mācību gada beigās.

Par izciliem sasniegumiem visos valsts centralizētajos eksāmenos, iegūstot visaugstāko zināšanu novērtējumu ne mazāk kā 85% katrā eksāmenā paredzēta naudas balva Ls 1000 apmērā, par starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos iegūto atzinību paredzēta naudas balva līdz Ls 75, par 3.vietu - līdz Ls 100, 2.vietu - līdz Ls 150, 1.vietu - līdz Ls 200. Par dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs paredzēta naudas balva līdz Ls 400.
Naudas prēmijas vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem par teicamiem un izciliem mācību sasniegumiem 2013./2014.m.g. 1.semestrī 9.-12.klašu grupā piešķirtas:
1. Dmitrijam Bambuļakam- Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas 11.klases skolniekam
2. Jelizavetai Belousovai- Liepājas A. Puškina 2.vidusskolas 11.klases skolniecei
3. Annai Vasiļevskai- Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 12.klases skolniecei
4. Veronikai Vasiļevskai - Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 12.klases skolniecei
5. Agnetai Ormanei- Liepājas 15.vidusskolas 10.klases skolniecei
6. Elvisam Straupeniekam- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 9.klases skolniekam
7. Kristīnei Liubinai- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 11.klases skolniecei
8. Laurai Laugalei- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klases skolniecei
9. Martai Pagrabai- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 9.klases skolniecei
10. Melisai Matvejevai- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 9.klases skolniecei
11. Marijai Dūdumai- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 9.klases skolniecei
12. Filipam Mārtiņam Valciņam- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klases skolniekam
13. Kitijai Rozei- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klases skolniecei
14. Amandai Griniecei- Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 12.klases skolniecei
15. Tatjanai Šelajevai- Liepājas 8.vidusskolas 10.klases skolniecei
16. Ksenijai Osadčukai- Liepājas 8.vidusskolas 10.klases skolniecei
17. Elhanam Imanovam- Liepājas 8.vidusskolas 12.klases skolniekam
18. Diānai Šurinai- Liepājas 8.vidusskolas 12.klases skolniecei
19. Ilonai Popkovai- Liepājas 8.vidusskolas 12.klases skolniecei
20. Elīnei Dembskai- Liepājas 8.vidusskolas 12.klases skolniecei
21. Sintijai Petrovskai - Liepājas 8.vidusskolas 12.klases skolniecei
22. Annijai Aronei- Liepājas 8.vidusskolas 9.klases skolniecei
23. Marģeram Liepiņam- Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolniekam
24. Kristai Melisai Altānei- Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolniecei
25. Rihardam Miķelsonam- Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolniekam
26. Elīnai Prokopenko- Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolniecei
27. Annijai Baronai- Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniecei
28. Amandai Razmai- J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 10.klases skolniecei
29. Marekam Petrovskim- J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 11.klases skolniekam
30. Aleksejam Novikam- Liepājas 7.vidusskolas 9.klases skolniekam
31. Sofijai Ņikitinai- Liepājas 7.vidusskolas 9.klases skolniecei
32. Nadeždai Šulajevai- Liepājas 7.vidusskolas 11.klases skolniecei
33. Vadimam Vauļinam- Liepājas 7.vidusskolas 11.klases skolniekam
34. Oļegam Šustenkovam- Liepājas 7.vidusskolas 11.klases skolniekam
35. Dmitrijam Dimmem- Liepājas 7.vidusskolas 11.klases skolniekam
36. Denisam Goginam - Liepājas 7.vidusskolas 11.klases skolniekam
37. Vendijai Ēķupei- Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolniecei
38. Agnesei Elizabetei Cērpai – Liepājas Raiņa 6.vidusskolas 11.klases skolniecei

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv