Par “Draudzīgākās klases” titulu turpina cīnīties 10 septītās klases

Konkursam “Draudzīgākā klase”, kuru jau otro gadu rīko Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde vispārizglītojošo skolu 7. klasēm, noslēgusies 2. kārta, kad katra klase iesniedza Izglītības pārvaldē noformētus aprakstus vai videosižetus par kopīgu dalību labdarības pasākumos.
Konkursam pavisam ir piecas kārtas, un katrā no tām visam klases kolektīvam jāveic noteikts uzdevums. Mācību gada laikā līdz 8. maijam noskaidros pilsētas draudzīgāko, un saliedētāko 7.klasi. Galvenais priekšnoteikums – lai dažādās skolas un pilsētas aktivitātēs iesaistītos viss klases kolektīvs.


Pirmajā kārtā klases iesniedza Izglītības pārvaldē savu vizītkarti - video sižetu vai Power Point prezentāciju, kurā redzama un piedalās visa klase.

Otrajā kārtā klases iesniedza Izglītības pārvaldē noformētus aprakstus par kopīgo piedalīšanos labdarības pasākumos. Visvairāk punktu ieguva Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7.c klase (klases audzinātāja S.Berga), otrajā vietā - Raiņa 6. vidusskolas 7.b klase ( klases audzinātāja Z.Simanoviča), trešajā – 15. vidusskolas 7.b klase ( audzinātāja I.Stepko). Četrām klases audzinātājām pēc konkursa nolikuma piecus papildus punktus deva iesaistīšanās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konkursā par labāko audzināšanas stundu.

Sākumā uz draudzīgākās klases titulu bija pieteikušies 13 pretendentu no astoņām skolām, pēc pirmajām divām kārtām palikušās 10 klases. 


Trešajā kārtā draudzīgākai klasei līdz 2014.gada 31. martam jānoorganizē tematisks klases vakars „Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!”. Izglītības pārvaldē jāiesniedz klases vakara scenārijs un izvērtējums.
Draudzīgākā klase piedalās arī 2014. gada aprīļa Vislatvijas pavasara talkā.
2014. gada 8.maijā Liepājas 8. vidusskolā notiks pilsētas draudzīgāko klašu salidojums-konkurss. Klasēm kopā ar saviem klašu audzinātājiem būs jāpiedalās dažādos konkursos, kuros tiks vērtēts draudzīgums, saliedētība, attieksme vienam pret otru, attieksme pret konkurentiem.
Konkursa noslēgumā Draudzīgākā klase tiks apbalvota ar kopīgu vienas dienas ekskursiju, kā arī pārsteiguma balvām.
Konkursa mērķis ir dot iespēju klases kolektīvam demonstrēt savu saliedētību, savas labās īpašības un draudzīgo attieksmi gan vienam pret otru, pret savu klases audzinātāju. Kā uzsver IP speciāliste bērnu tiesību jautājumos Dace Liepa, 7. klases izvēlētas tāpēc, ka tieši šajā sarežģītajā pusaudžu vecumā skolēniem parādās dažādas problēmas. Konkurss varētu rosināt bērnus kļūt vairāk saliedētiem un draudzīgākiem.
Pērn konkursā “Draudzīgākā klase” uzvarēja Liepājas 8. vidusskolas 7. B klase (klases audzinātāja Anželika Vilsone).
Ar šī gada konkursa nolikumu iespējams iepazīties Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Konkursa „Draudzīgākā klase” rezultāti pēc otrās kārtasSkola, klase Klases audzinātāja 1.kārta Papildp. 2. kārta

2.vsk. 7.b G. Skorobogatova       20          -            21
8.vsk. 7.A A.Hasnere                  24,5       5            24
Internātpam.sk. 7.a kl. S.Ziņģīte 27          -             24,5
1.Ģimn. 7. c S.Berga                  27,5       -             29
7.vsk. 7.c L.Bulkina                    24,5       -             20.5
6.vsk. 7.b Z.Simanoviča             26          5             28
1.Ģimn. 7.d A.Jaunskalže            18         5              20
15.vsk. 7.b I.Stepko                   22         5              26
7.vsk. 7.b L.Semeņuka               21          -              18,5
12.vsk. 7.b J.Proskurina             26,5        -              23


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv