Sporta un mūzikas pedagogi metodiskajās apvienībās apmainīsies pieredzē

Liepājas Izglītības pārvaldē aktīvi darbojas 25 dažādu mācību priekšmetu metodiskās apvienības, kuru sanāksmēs aicināts piedalīties ikviens pedagogs, kurš vēlas pilnveidot savu pedagoģisko meistarību un apmainīties pieredzē ar pārējiem kolēģiem. 30. janvārī un 4. februārī interesantus pedagogu pieredzes apmaiņas pasākumus rīko mūzikas un sporta metodiskās apvienības.


30. janvārī plkst. 15.30 Izglītības pārvaldē pulcēsies mūzikas skolotāju metodiskā apvienība, lai pārrunātu gatavošanos 3. pilsētas mūzikas olimpiādei, kura jau kļuvusi par labu tradīciju jauno komponistu audzināšanā, pastāstīja metodiskās apvienības vadītāja Iveta Logina. 5-12. klašu skolēni mūzikas olimpiādē “Saceri un muzicē”, kura notiks 4. februārī Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā “Vadugunis”, prezentēs pašu komponētās muzikālās kompozīcijas. Tiks pārrunāta arī gatavošanās XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Skolu kori jau sākuši apgūt dziesmu svētku repertuāru, kur ļoti labi noderēs Izglītības pārvaldes tikko sagādātie jaunie Dziesmu svētku dziesmu nošu krājumi. “Koncertdarbība skolās ir mūsu metodiskās apvienības prioritāte, uzsvēra I.Logina.
Savukārt 4. februārī plkst. 10.00 sporta skolotāju metodiskā apvienība Birutas Tjurinas vadībā Liepājas 8. vidusskolā rīko pieredzes apmaiņas semināru, kurā kopā ar Liepājas sporta skolotājiem piedalīsies arī Liepājas rajona un Ventspils pedagogi, lai vērotu Latvijas “Gada sporta skolotājas”, Liepājas 8. vidusskolas skolotājas Evitas Auniņas atklāto stundu. Tiks pārrunāta arī vērtēšanas sistēma sportā.
Aktīvi darbojas arī fizikas un matemātikas metodiskās apvienības Kā pastāstīja fizikas metodiskās apvienības vadītāja Raisa Stunžāne, visi Liepājas fizikas skolotāji ir ar lielu pieredzi, tāpēc īpaša uzmanība tiek pievērsta skolēnu interešu padziļināšanai. Fizikas skolotājiem ir bijusi iespēja viesoties Ventspils skolās, Dobeles Valsts un Rīgas 3. Valsts ģimnāzijā, gūt labu pieredzi, vērojot kolēģu darba stilu un metodes. Liepājā pieredzes seminārā viesojušies Ventspils fizikas skolotāji, ar kuriem mūsu skolotāji dalījās pieredzē par inovācijām mācību procesā. Metodiskās apvienības sanāksmēs tiek aicināti arī pasniedzēji no augstskolām, skolotāji apmeklē mācību iestādes, uzņēmumus, observatoriju un citas iestādes, kuras saistītas ar fiziku.
Savukārt matemātiķiem decembrī bijis interesants seminārs Liepājas muzejā "Svari un mēri". Laba sadarbība izveidojusies ar LiepU, kur noticis seminārs par projekta darbiem matemātikā. Novembrī vidusskolu pedagogiem notika spēles matemātikā un pieredzes seminārs, gatavojot skolēnus centralizētajam eksāmenam. Februārī plānots pieredzes apmaiņas seminārs par āra nodarbībām un aplicēšanu, pastāstīja apvienības vadītāja Sandra Šulme.
Metodiskā apvienība (MA) ir mācību priekšmetu pedagogu sadarbības forma, kas koordinē un virza metodisko darbu Liepājas pilsētā, veicina pedagogu pedagoģiskās meistarības un radošās darbības pilnveidošanu. MA pamatmērķis ir organizatoriska, metodiska, izglītojoša un analītiska darbība, kas vērsta uz atbalsta sistēmas veidošanu pedagogiem aktuālu jautājumu risināšanā, rosinot un motivējot viņu tālākizglītību. Metodisko apvienību darbības formas ir ļoti dažādas - informatīvi semināri, problēmsemināri, semināri-praktikumi, paneļdiskusijas, kursi, debates, projektu darbs, radošo darbu skates, konkursi, metodisko ideju tirdziņi, radošās darbnīcas, atklātās stundas un to analīze utt.
Plašāku informāciju par metodisko apvienību darbību, to vadītājiem un plānotajiem pasākumiem var uzzināt Izglītības pārvaldes mājas lapā http://www.lip.lv/a1325/vispareja-izglitiba/metodiskas-apvienibas/metodisko-apvienibu-darba-plani-20132014/
Metodiskās apvienības sanāksmē iespējams pieteikties ikvienam interesentam, sazinoties ar tās vadītāju pirms semināra.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv