Bērnudārzā „Pienenīte” sākušies aktīvi būvdarbi

Otrdien, 28. janvārī Karostā, bērnudārzā “Pienenīte” notika pirmā būvnieku sapulce, lai pārrunātu veicamos darbus projektā „Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” infrastruktūras uzlabošana” (vienošanās Nr. 3DP/3.1.3.4.0/13/IPIA/VRAA/014/067). Bērnudārzā jau no 15. janvāra rosās SIA firmas „UPTK” celtnieki, kuri aktīvi ķērušies pie ēku rekonstrukcijas, demontējuši abas nojaukšanai paredzētās ēkas un uzsākuši zemes rakšanas darbus būvbedres sagatavošanai.


Projektu plānots īstenot līdz 2014. gada beigām, veicot ēkas rekonstrukciju un jauna korpusa būvniecību. Projekta rezultātā tiks uzbūvēta jauna ēka ar pārejas galeriju, siltināta un renovēta ēsošā ēka. Tiks izveidotas divas jaunas grupas bērniem no 1,5- 3 gadiem, atsāks darboties jau esošās piecas grupas bērniem no 3-7 gadiem. Projekta rezultātā plānots izveidot deviņas jaunas darba vietas.
Tiks veikta arī siltummezgla rekonstrukcija, jumta, pamatu siltināšana, iebūvējamo mēbeļu uzstādīšana, zibensaizsardzības un ugunsgrēka automātiskās signalizācijas sistēmu izbūve. Labiekārtos arī bērnudārza teritoriju, izveidojot jaunus rotaļu laukumus, zālienus un celiņus. Modernas pārvērtības piedzīvos arī esošais bērnudārza aprīkojums.

Ja laika apstākļi atļaus, būvnieki plāno, ka PII Pienenīte jaunās ēkas pamatos kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm varētu ievietot jau marta sākumā.
Projekta būvuzraudzību veic SIA „Komunālā pārvalde” speciālisti, par autoruzraudzību atbild SIA „Būvprojektu Vadība” speciālisti no Rīgas.

PII „Pienenīte” pašreiz ir izvietota trīs ēkās, kuras nodotas ekspluatācijā 1950.gadā. Divas no ēkām pašreiz ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 662 638, tai skaitā ERAF finansējums un valsts budžeta dotācija EUR 1 197 288.
Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv