„Radošuma nedēļa” – iespēja „paskatīties uz parastām lietām neparasti”

„Radošuma nedēļa” – iespēja „paskatīties uz parastām lietām neparasti”

26. martā „Vaduguns” zālē notika noslēguma pasākums Radošuma nedēļai, kura pilsētas izglītības iestādēs notika no 10. līdz 14. martam par godu Liepājas 389. dzimšanas dienai. To jau otro reizi rīkoja Izglītības pārvalde sadarbībā ar mācību priekšmetu metodiskajām apvienībām – šogad ar mērķi rosināt skolēnu interesi par tehniskajām nozarēm, apgūstot dažādu lietu un jomu darbības pamatprincipus.
Kā uzsvēra Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova, “Radošuma dienas deva iespēju paskatīties uz parastām lietām un ieraudzīt neparastu risinājumu.”

Vispārizglītojošās skolās notika vairāk nekā simts dažādu pasākumu, no kuriem vislielākā atsaucība bija ”Citādai mācību dienai”, kuru skolēni un skolotāji pavadīja radošā, interesantā un citādā veidā – ar darbnīcām, savādākām stundām, eksperimentiem, spēlēm, sacensībām. Gandrīz vai visās pilsētas skolās šajā dienā notika kaut kas interesants un nebijis, patiecoties skolēnu un skolotāju radošai izdomai. 

Par saturīgu un radošu “Citādas mācību dienas” organizēšanu Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus saņēma Liepājas 15. vidusskola, 12. vidusskola un Internātpamatskola.
Savukārt 1.-4. klašu grupā atzinību par mācību materiālu izgatavošanu no otrreizējiem izejmateriāliem saņēma Ezerkrasta sākumskola, Centra sākumskola un privātsākumskola “Varavīksne”.
Pasākuma oragnizatore Aelita Jankovska teica paldies arī 3. pamatskolai, kurā notika eksperimentiem bagātas nodarbības, Raiņa 6. vidusskolai, kur notika sveču liešana, iedvesmojoties no Ojāra Vācieša dzejas. Pozitīvas emocijas skolēni guvuši arī Čakstes 10. vidusskolā, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā un pārējās mācību iestādēs, kuras iesaistījās Radošuma nedēļas pasākumos. Piemēram, Internātpamatskolā viesojās īsts planetārijs, Liepājas 3. pamatskolā 9. klašu skolēni demonstrēja dažādus eksperimentus fizikā un ķīmijā sākumskolas skolēniem, bet A.Puškina 2. vidusskolā 13. martā notika populārzinātnisko filmu kinofestivāls. Savukārt Liepājas 15. vidusskolā 1. -4. klašu skolēniem “Citādas mācību dienas” tēma 12. martā būs “Kā pa notīm”, kad skolēni varēs ierasties skolā, tērpušies kā mūziķi, bet mācību stundās tiks izmantoti mūzikas elementi, piemēram, sportā – izmantos Laura Reinika dziesmu “ Skrienu, skrienu vēl”, starpbrīžos tiks atskaņotas Liepājas mūziķu dziesmas utt. J.Čakstes 10. vidusskolā 12. martā lielākā daļa mācību stundu notiks spēļu vai darbnīcu veidā, bet Liepājas 8. vidusskolā klašu audzinātāji noformēja klašu durvis ar dažādiem atjautības uzdevumiem, lai skolēniem starpbrīžos būtu iespēja apceļot skolu.
Speciālbalvas – dāvanu kartes Liepājas muzeja apmeklējumam par mācību stundās pielietojamu materiālu izgatavošanu saņēma Internātpamatskola un Speciālā internātpamatskola.
BJC “Laumiņa” vadītāja pasniedza kausus Tehniskās jaunrades dienas uzvarētājiem – Čakstes 10. vidusskolas 7.-9. klašu komandai (attēlā), Liepājas 8.vidusskolas un 2. vidusskolas komandai.  
Liela atsaucība bija arī RTU Liepājas filiāles rīkotajai akcijai „Iepazīsti brīnumaino tehnoloģiju pasauli ar 1000 iespējām Tavai veiksmīgai nākotnes karjerai”, kuras ietvaros notika eksperimenti, tehnoloģiju un robotu darbības demonstrējumi, piedalīšanās eksperimentos un tehnoloģiju realizēšanā. Vairākus pasākumus skolēniem sarīkoja Liepājas Universitāte: „Neredzamā elpa telpā”, darbnīca „Valodu pasaule”, studentu veidotie video, „Ko vien vari, galvā dari”, Robotu „izrāde”, Dzīvesstāstu laboratorija, „Viktorīna! Fizikas vēsture”.
Radošuma nedēļas noslēguma pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplināja BJC vokāli instrumentālais ansamblis “Labroči” Tomasa Kleina vadībā.,

Gunta Jākobsone,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
mob.t.29106561
guntaj@dome.liepaja.lv
www.lip.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv