Liepājas pilsētas audzināšanas darba konference "Droša vide un skola: iespējamie sadarbības modeļi"

Konference notiks 3. aprīlī plkst. 12.00 BJC „Vaduguns”. Aicinām pieteikties izglītības iestāžu pedagogus līdz 28.martam BJC „Vaduguns” pa e-pastu :marite.tarziera@liepajasbjc.lv, norādot skolu, vārdu, uzvārdu un personas kodu. No vidusskolām aicināti 5 pārstāvji, no pamatskolām un sākumskolām 3. Dalībnieki saņems apliecinājumu par piedalīšanos konferencē.

Darba kārtība:11.15 Reģistrācija 
12.00-12.10 Konferences atklāšana. LIP pedagoģiskās nodaļas vadītāja A.Ķestere 

12.10-12.20Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks V.Vitkovskis  

12.20-12.35 Liepājas 15.vidusskolas pieredze darbā ar programmu „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” direktors Gints Ročāns 
12.35-12.50 Klases audzinātājas pieredze (J.Čakstes 10.vidusskolas skolotāja J.Klamere) pozitīva klases mikroklimata veidošanā 

12.50- 13.05 Vecāku pieredze drošas vides veidošanai skolā.I.Vasermane 
13.05-13.20 Skolas psihologa viedoklis par drošas vides priekšnosacījumiem skolā. Psiholoģe E.Ņikiforova .

13.20-15.00 Paneļdiskusija. 
Piedalās:pašvaldības policijas pr-nieka vietnieks U.Novickis, LIP speciāliste bērnu tiesību jautājumos D.Liepa,
ģimenes psiholoģe A.Kāle , Valsts Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore I.Millere, psihoterapeits A.Treimanis

15.00-15.15  Izglītības iestādes speciālistu atbildība un pienākumi
drošas vides nodrošināšanai skolā. Valsts bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore I.Millere 

15.15-15.30 Kafijas pauze 
15.30-17.00 Pozitīvas un atbalstošas vides priekšnosacījumi, problēmas un risinājumi izglītības iestādē.
Lektors ģimenes ārsts Gundars Kuklis 
Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv