Liepājas Raiņa 6. vidusskolā veiksmīgi īsteno globālās izglītības projektu

Liepājas Raiņa 6. vidusskolā veiksmīgi īsteno globālās izglītības projektu

Liepājas Raiņa 6. vidusskola no 2013. gada oktobra veiksmīgi iesaistījusies Eiropas Komisijas finansētā trīs gadu projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar partneriem Latvijā un ārvalstīs. Skolas sagatavotais projekts līdzdalībai projektā bijis starp 20 labākajiem un uzvarējis 123 skolu konkurencē, Liepājas pašvaldību informējusi IAC direktore, projekta vadītāja Iveta Vērse.
Raiņa 6. vidusskolas projekta komandu vada skolas direktors Kārlis Strautiņš.


Pieteikumā līdzdalībai projektā skolas komanda rakstīja: „Skola ir vietējās sabiedrības spogulis, tāpēc sociālās un politiskās norises veido rezonansi arī skolas ikdienas dzīvē un mācību procesos.
Liepājas Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis atzinīgi vērtē Raiņa 6. vidusskolas direktora Kārļa Strautiņa un viņa vadītās skolas komandas augsto novērtējumu 123 izglītības iestāžu konkurencē un iniciatīvu iesaistīties šajā globālās izglītības projektā, veicinot skolēnu izpratni par globālās attīstības tendencēm izglītībā.
Globālās izglītības saturs un vērtības palīdz ikvienam labāk orientēties mūsdienu pasaules norisēs, apjaust savu vietu un lomu globālajos procesos, skaidro IAC direktore I.Vēvere. Globālās izglītības pamattēmas ir pasaules valstu un cilvēku savstarpējā mijiedarbība, migrācija, ilgtspējīga attīstība, starpkultūru saskarsme utt. Jau pirmajos mēnešos no projekta ievadsemināra līdz pagājušā mācību semestra beigām projektā iesaistītajā skolās notikušas vairāk nekā 280 mācību stundas, pasākumi pedagogiem un plašākai vietējai sabiedrībai par globālās izglītības tematiku, informē Vēvere.
Globālās izglītības tēmas visvairāk aplūkotas sociālo zinību, ģeogrāfijas un klases audzinātāja stundās; projekta materiāli kopumā piedāvāti 20 dažādos mācību priekšmetos, projekta skolu pedagogi savās klasēs izmēģinājuši visas ievadseminārā demonstrētās GI tēmas, populārākās nodarbības bijušas „Kā mēs viens otru redzam (stereotipi)” un „Sociālā un ekoloģiskā atbildība”,
Projekta komandas arī dāsni dalījušās ar globālās izglītības materiāliem un atziņām ar citu skolu kolēģiem un plašākas sabiedrības pārstāvjiem. Nodarbības savas un citu pilsētas skolu pedagogiem vadījuši arī Liepājas Raiņa 6.vidusskolas komandas dalībnieki.
Projekta ietvaros skolas saņem plašu saturisko un metodisko resursu klāstu, kā arī iespējas izglītoties Latvijas un ārvalstu izglītības ekspertu vadībā. Tāpēc IAC aicina Liepājas un apkārtējo novadu skolas izmantot Raiņa 6. vidusskolas komandas projekta pieredzi kā atbalsta bāzi globālās tematikas aktualizēšanai arī citās izglītības iestādēs.
Projekts turpināsies līdz 2015. gada decembrim. Plašāk par projekta norisēm un iespējām var uzzināt mājas lapā www.globalaizglitiba.lv


Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@lip.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv