Jaunos speciālistus Liepājā plāno piesaistīt ar pašvaldības stipendijām

Lai sekmētu Liepājas studējošās jaunatnes atgriešanos savā pilsētā un nodrošinātu Liepāju ar augsti kvalificētiem speciālistiem no visas Latvijas, Liepājas Domes deputāti atbalstījuši lēmumu par īpaša pašvaldības stipendiju fonda izveidi studentiem, kuri studē pilsētai vitāli nepieciešamās specialitātēs.

Šodien, 14.augustā, lēmuma projekts akceptēts Domes pastāvīgajā Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas sēdē, taču spēkā jaunie saistošie noteikumi varētu stāties pēc to apstiprināšanas Domes sēdē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.“Liepājas pašvaldībā arī iepriekšējos gadus ir bijusi līdzīga motivācijas sistēma, kad pilsētai prioritāri nepieciešamie speciālisti jau studiju laikā varēja saņemt no pašvaldības stipendiju, apņemoties pēc specialitātes iegūšanas atgriezties un strādāt Liepājā. Iestājoties ekonomiskajai krīzei, stipendijas jaunajiem speciālistiem vairs netika piešķirtas, taču ar šo gadu vēlamies tradīciju atjaunot, veicinot kvalificētu un pilsētai nepieciešamu speciālistu piesaisti. Pilsētā ir vairākas nozares, kurās intensīvi jādomā par jaunu speciālistu piesaisti – Liepājas Reģionālajai slimnīcai ir nepieciešami jaunie ārsti, speciālisti būs nepieciešami arī, attīstoties kurortoloģijai vai citām nozarēm. Katrs kvalificētais speciālists Liepājai un tās iedzīvotājiem sniedz augstu pievienoto vērtību,” skaidro domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilnis Vitkovskis.

Deputāti, ņemot vērā Attīstības pārvaldes ieteikumus un pilsētas plānošanas dokumentus, arī nolēma, ka šogad atbalstāmās ir ārsta (izņemot ģimenes ārstus) un rehabilitologa specialitātes.

Vienam stipendiātam, sākot no otrā kursa, mēnesī varētu tikt piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, maģistrantūrā studējošiem – 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās studējošajiem pašvaldība stipendiju izmaksās 9 mēnešus, savukārt rezidentūras studijās stipendija tiks piešķirta 11 mēnešus. Pēc studiju beigšanas stipendiātam pašvaldībā būs jānostrādā vismaz 3 gadi.
Stipendijas paredzēts piešķirt studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Priekšrocības saņemt stipendiju būs tiem, kuriem augstāka vidējā atzīme. Pašvaldība piešķirs stipendiju arī tad, ja pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.
Izstrādātajā saistošo noteikumu projektā noteikts, ka uz pašvaldības stipendiju varēs pretendēt students, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem: pretendents ir pilna laika 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko akreditēto studiju programmu students, sākot no 2. kursa. Atsevišķos gadījumos – ja pretendentam ir iepriekšēja darba pieredze vai sasniegumi mācību/studiju procesā konkrētajā nozarē, sākot no 1.kursa, ja students ir maģistrants, doktorants vai rezidents. Sekmju vidējais vērtējums nevar būt zemāks par 7 ballēm; svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums – ne zemāks par 7 ballēm. Pretendentam jāpārvalda valsts valoda.
Par stipendiju piešķiršanu lems komisija, kurā pārstāvēti izglītības, finanšu un personāla vadības speciālisti. To plānots uzticēt vadīt Domes priekšsēdētāja vietniekam Vilnim Vitkovskim.
Ar saistošajiem noteikumiem par stipendiju piešķiršanu pēc to apstiprināšanas būs iespējams iepazīties Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@lip.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv