28. augustā – skolotāju sporta svētki"Kuršu vikingu nometne"

28. augustā – skolotāju sporta svētki

Lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu, izjustu jautrību un atkalredzēšanās prieku ar kolēģiem pirms jaunā mācību gada, 28. augustā no plkst. 11.00 līdz 16.00 Grobiņā, aktīvā tūrisma centrā „Kuršu vikingu apmetne” tiek rīkoti tradicionālie skolotāju sporta svētki ar nosaukumu „Vikingu piestātne”. Tajos ikviens varēs iepazīties ar vikingu tradīcijām un mērotie spēkos vikingu sporta spēļu aktivitātēs.Par komandas piedalīšanos pasākumā jāpaziņo vai jāiesniedz pieteikums Aelitai Jankovskai līdz š.g.26.augustam – plkst. 11.00 (tālr.63489143, 26665047). 

Nolikums 13. skolotāju sporta spēlēm Vikingu piestātne:


Mērķis. 1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu skolotāju vidū.
2. Radīt iespēju ikvienam Liepājas pilsētas skolotājam piedalīties sporta svētkos.
Uzdevumi.
1. Veidot piederības sajūtu pilsētas pedagogu saimei, izjust jautrību, draudzību un prieku par piedalīšanos sporta spēlēs.
2. Iepazīstināt kolēģus ar vikingu tradīcijām, vēsturi un dzīvesveidu Liepājas skolotāju skatījumā.
3. Noskaidrot labākos dažādās vikingu spēļu aktivitātēs.

Vieta un laiks:
Grobiņa, aktīvā tūrisma centrs „Kuršu vikingu apmetne” (virziens uz Bārtu, pārbraucot Grobiņā pāri tiltam, nogriezties pa labi).
2014.gada 28. augusts no plkst. 11.00 līdz 16.00

Organizētāji:
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde un Liepājas A.Puškina 2.vidusskola sadarbībā ar aktīvā tūrisma centru „Kuršu vikingu apmetne”, Grobiņas pilsētas Domi, biedrību ”Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas atbalstam”.
Dalībnieki:
Liepājas vispārizglītojošo skolu komandas. Komandā startē 8 dalībnieki – tikai skolas pedagogi, administrācija vai darbinieki.
Ierašanās sporta spēļu vietā:
Komandas un līdzjutēji Grobiņā ierodas patstāvīgi, izmantojot pašu izraudzītus dažādus transporta līdzekļus; 912., 912.a un 912.b autobusa kustību sarakstus skatīt Internetā.
Finansiālie noteikumi:
Transporta izdevumus, kas saistīti ar nokļūšanu uz vikingu sporta spēļu vietu, organizatori neapmaksā.
Dalības maksa: 3 EUR no cilvēka (samaksāt A.Jankovskai līdz 27.08.).
Apbalvošana:
Komandu sporta veidos 1.- 3.vietu ieguvējas komandas tiks apbalvotas ar
kausiem un diplomiem, dalībnieki - ar medaļām.
Individuālajos sporta veidos 1.-3.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.
Pārsteiguma balvas komandām un individuāli.
Kontaktpersonas:
Izglītības metodiķe jaunatnes jautājumos Aelita Jankovska, tālr. 26665047.;
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Bagirova, tālr. 27097689

Norises apraksts.
• Plkst.10.00-10.45 – Dalībnieku pulcēšanās un reģistrēšanās Grobiņā, aktīvā tūrisma centrā „Kuršu vikingu apmetne”
• Plkst.11.00 - Svinīga spēļu atklāšana
• Plkst.11.30 – 15.00 sacensības dažādās vikingu disciplīnās
• Plkst. 16.00 - apbalvošana
Dalībniekiem:
1. Katrai komandai jāsagatavo atšķirības zīmes (tērpu noformējums).
2. Reģistrēšanas laikā komandām jānodemonstrē kāda no vikingu tradīcijām (dziesmu, deju, ticējumu utt.).
3. Līdzi jāņem labs garastāvoklis un groziņš (pēc vēlēšanās!).

Pieteikumi.
Par komandas piedalīšanos pasākumā jāpaziņo vai jāiesniedz pieteikums Aelitai Jankovskai līdz š.g.26.augustam – plkst. 11.00 (tālr.63489143, 26665047).


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv