Skolotāji apspriež jaunā mācību gada aktualitātes

Skolotāji apspriež jaunā mācību gada aktualitātes

26. un 27. augustā A.Puškina Liepājas pilsētas 2. vidusskolā uz jaunā mācību gada ieskaņas pasākumiem - izglītības iestāžu vadītāju konferenci un metodisko dienu “ Negaidi pārmaiņas, radi tās!” pulcējās vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu vadītāji, direktoru vietnieki un pedagogi no pilsētas un rajona skolām, lai pārspriestu jaunā mācību gada aktualitātes.


26. augustā Izglītības iestāžu vadītāju konferencē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vadītāja Baiba Bašķere, kura iepazīstināja ar jaunākajām izglītības attīstības tendencēm Latvijā un šī mācību gada jaunumiem, uzsverot to, ka pedagogiem vēl daudz jāmācās, lai varētu strādāt radošāk un mūsdienīgāk. Bašķere arī informēja, ka no šā mācību gada 1. klasēs sāks apgūt vienu svešvalodu, bet 6.-9. klasēs atsevišķi mācīs Latvijas un Pasaules vēsturi un citiem jaunumiem. Pedagogiem priecīga ziņa ir tā, ka darba samaksa par likmi pieaugs no 389 līdz 420 eiro.
Vilnis Vitkovskis, sveicot pedagogus ar jaunā mācību gada sākumu, vēlreiz uzsvēra, ka izglītība ir viena no pilsētas prioritātēm un solīja tuvākajā nākotnē kopīgā sadarbībā ar skolu vadītājiem izanalizēt iespējas, kā pilnveidot skolu tīklu. Vitkovskis atzinīgi novērtēja pozitīvās pārmaiņas izglītības sistēmā un pedagogu darbā, par ko liecina izcilie Liepājas skolēnu sasniegumi valsts mērogā un teicamnieku skaita pieaugums. Vitkovskis iepazīstināja konferences dalībniekus ar plānotajiem Eiropas Savienības projektiem, kuri varētu dot pilsētai pievienoto vērtību nākotnē. “Pedagoga darbs, kas šodien ieguldīts bērnos un viņu talantu pilnveidošanā, jau pavisam tuvā nākotnē simtkārtīgi atgriezīsies”, teica Vitkovskis un novēlēja visiem interesantu un iedvesmojošu jauno mācību gadu kopējā sadarbībā.
Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova iepazīstināja ar tendencēm skolēnu skaita svārstībās nākotnē un vispusīgu skolēnu sekmju izvērtējumu katrā skolā, salīdzinot to ar iepriekšējiem mācību gadiem, kā arī ar Latvijas lielākajām pilsētām. Tika paziņoti arī balvu “Dzintara Liepiņa” ieguvēji. Šīs Izglītības pārvaldes iedibinātās balvas pasniedz jau otro gadu par sasniegumiem mācību darbā pamatskolā. Šogad 1. septembrī tās tiks pasniegtas A.Puškina Liepājas pilsētas 2. vidusskolai ( par 1.- 4. klašu audzēkņu sasniegumiem pilsētas olimpiādēs, Centra pamatskolai ( par 5.-9. klašu skolēnu sasniegumiem) un Liepājas Internātpamatskolai( par skolēnu sasniegumiem Kurzemes novada konkursos un skates). Molčanova novēlēja pedagogiem prieku un gandarījumu par savu grūto un atbildīgo darbu, aizrautīgu un ražīgu jauno mācību gadu.
LIZDA Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine skolotāju darbu mācību gada garumā salīdzināja ar stārķu grūto un garo lidojumu, kuri arī šobrīd pulcējoties Latvijas laukos pirms garā ceļa. “Lai Jums pietiek spēka un veselības šī gada lidojumam!”, visiem izglītības darbiniekiem novēlēja Opšteine.
Pēcpusdienā notika darbs grupās izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem.
27. augustā savas darba prioritātes apsprieda pilsētas metodisko apvienību vadītāji. Skolotāji no pilsētas un rajona skolām kopīgi piedalījās paneļdiskusijā “Ko gaidām no 21. gadsimta skolotāja?”.
Pārtraukumā visus priecēja jauniešu pūtēju orķestra “Liepāja” un defilē programma. Pēcpusdienā notika trīs radošās darbnīcas. Tās vadīja Dr. Paed. Karine Oganisjana no Latvijas Universitātes – par starpdisciplinārām mācībām kā uzņēmējspēju veicināšanas avotu, Kaspars Zālītis - par naidu un tā izpausmēm. Trešās darbnīcas bija veltītas veselības tēmai – kā ārsti var palīdzēt skolotājam un veselīga uztura nozīmei mūsu ikdienā.
Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@lip.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv