Izsludināts konkurss uz pašvaldības stipendijām

Saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības „Stipendiju nolikumu” un pašvaldības izvirzītajām studiju prioritātēm 2014./2015. studiju gadam tiek izsludināts konkurss pašvaldības stipendiju piešķiršanai sekojošās specialitātēs:
- Ārsts (izņemot ģimenes ārstu);
- Rehabilitologs.
Uz stipendiju var pretendēt:
- Pilna laika 2.,līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu studenti, sākot no 2.kursa;
- maģistranti;
- doktoranti;
- rezidenti.
Pieteikšanās no šī gada 1.septembra līdz 1.oktobrim.

Iesniedzamie dokumenti:


1) stipendiju piešķiršanas komisijai adresētu pieteikumu;
2) izglītības dokumenta kopiju un sekmju izrakstu;
3) izziņu no augstākās izglītības iestādes par studiju faktu;
4) sekmju izrakstu par nostudēto periodu;
5) rekomendāciju vai raksturojumu no izglītības iestādes vai organizācijas, ko pārstāvējis pretendents;
6) rekomendāciju no konkrētās studiju programmas direktora;
7) apliecinājumu stāties darba attiecībās ar pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju beigšanas;
8) Darba devēja – Liepājas pilsētas komercsabiedrības – apliecinājumu par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar stipendiātu studiju laikā vai pēc studiju beigšanas.
Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts valodā vai svešvalodās iesniegtiem dokumentiem jābūt pievienotam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tulkojumam valsts valodā.
Dokumentus iesniegt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē (Ūliha 36, 16.kabinetā), katru darba dienu no plkst. 9.00-12.30 un no 13.00-16.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 1.oktobris). Papildus informācija pa tālr. 20264693 ( Kristīne Niedre-Lathere).

 


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv