Seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem bērnudārzā "Sauleszaķis"

Seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem bērnudārzā

12. novembrī Liepājas PII „Sauleszaķis” notika seminārs „Pirmsskolas un sākumskolas pēctecības nodrošināšana” .
PII „Sauleszaķis” viesi – direktoru vietnieki mācību darbā sākumskolā - praktiski darbojoties iepazinās ar Personības izaugsmes centru un tā materiālo un tehnisko nodrošinājumu – veica eksperimentus „Ūdens, tā draugi un nedraugi”, „Ūdens un gaiss”, „Gaisma un skaņa”, izmantojot gaismas galdus, smiltis un ģeometrisko figūru atspīdumus, minēja latviešu tatutasdziesmas. Tādājādi tika radīts priekšstats par to, kādas radošuma veicināšas un eksperimentēšanas iespējas mēs izmantojam ikdienā.


Kopīgajā seminārā ar pirmsskolu metodiķiem/vadītāju vietniekiem skolu direktoru vietnieki izglītības jomā dalījās pieredzē par bērnu gatavību skolai. Uz šo brīdi lielākās grūtības bērniem sagādā spēja uzmanīgi klausīties skolotājā, uztvert un saprast dzirdēto, burtu un ciparu pareizrakstība, orientēšanās prasmes lapā. Gan pirmsskolā, gan sākumsskolā šobrīd ir ļoti daudz bērnu ar logopēdiska rakstura problēmām.
Pasākuma laikā vairākkārtīgi izskanēja šī problēma un tas nozīmē, ka nepieciešams risinājums pašvaldības līmenī.
Kopumā sākumsskolu pārstāvji atzīst, ka pirmsskolnieki pamatskolas programmas apguvei ir sagatavoti pietiekami.
Bērnu psihiatre Evija Siliņa iepazīstināja klātesošos ar galvenajām problēmām, kuras var parādīties bērnam uzsākot mācības 1. klasē, kā noteikt, vai šīs psiholoģiska rakstura problēmas ir pārejošas vai nepieciešama speciālistu palīdzība. Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē darbojas pedagoģiski medicīniskā komisija un speciāliste iesaka pirmsskolas pedagogiem nebaidīties un nepieciešamības gadījumā rekomendēt bērnu vecākiem apmeklēt šo komisiju.
Pasākums „Pirmsskolas un sākumsskolas pēctecības nodrošināšana” bija iespēja pirmsskolu un sākumsskolu pārstāvjiem tikties un dalīties pieredzē par to, kāda līmeņa sagatavotība ir nepieciešama bērnam uzsākot mācības 1. klasē.

PII „Sauleszaķis” metodiķe Kristīne Karele


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv