Vēlas veicināt Liepāja jauniešu dalību starptautiskos apmaiņas projektos

No 25. līdz 27. novembrim Liepājas Jauniešu māja sadarbībā ar pieredzes apmaiņas tīklu "Drums for Peace" rīko jauniešu apmaiņas Liepājā plānošanas vizīti Klaipēdā un Liepājā saistībā ar starptautiskiem jauniešu apmaiņas projektiem.


Liepājas valsts 1. ģimnāzija un Draudzīgā auicinājuma Liepājas 5.vidusskolas jaunieši 25. un 26. novembrī Klaipēdā pārrunās projekta "Exchanges for all" norisi un trīs jauniešu apmaiņu norisi, kas notiks no 2015. gada 28. maija līdz 4. jūnijam vienlaicīgi Polijā, Vejherovo, Dānijā Nykebingā un Liepājā, dodot iespēju jauniešu apmaiņā piedalīties 30 liepājas jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem. Plānošanas vizītē tiks pārrunāta starptautiskā sadarbība starp skolām, izmantojot neformālās mācīšanās metodes un savstarpējas jauniešu apmaiņas.
27. novembrī Liepājā projektu plānošanas vizītē ieradīsies divdesmit pieci LBJC "Jauniešu mājas" starptautiskie sadarbības partneri no Lietuvas, Dānijas, Polijas, Zviedrijas un Vācijas, kuri pārstāv pieredzes apmaiņas tīlku "Drums for Peace". Vizītē plānots apmeklēt Liepājas Bērnu un jaunatnes centru, Liepājas valsts 1. ģimnāziju un Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolu.
Vizītes mērķis ir veicināt sadarbību starp Liepājas Bērnu un jaunatnes centru, iesaistot izglītības iestādes starptautisko jauniešu apmaiņas projektu izstrādē un realizācijā, nodrošinot iespēju lielākam jauniešu skaitam piedalīties starptautiska mēroga projektos, kuros apgūt dažādas prasmes izmantojot neformālās izglītības metodes. LBJC ilgstoši sadarbojas ar pieredzes apmaiņas tīklu, tā struktūrvienībai "Jauniešu māja" ir uzdots koordinēt un sekmēt jauniešu apmaiņas projektus Liepājā, un veicināt jauniešu iesaisti, dodoties uz jauniešu apmaiņas projektiem ārvalstīs, piemēram, Dānijā, Polijā, Zviedrijā Portugālē, Itālijā u.c.
Pieredzes apmaiņas tīkla rojektu koordinators Bo Otterstroma kungs, kurš pārstāv Liepājas sadraudzības pilsētu Guldborgsund, lūdzis iespēju delegācijas dalībniekiem tikties ar Liepājas pašvaldības pārstāvi izglītības nozarē, lai dzirdētu viedokli par to cik nozīmīgi ir starptautiskie pieredzes aopmaiņas projekti Liepājai.
Eiropas tīkls "Dums for Peace" sāka organizēt starptautiskas uz mākslu balstītas jauniešu apmaiņas jau 2001. gadā. Pirmos desmit gadus tīkla darbu koordinēja Dānijas nevalstiskās organizācijas "Arttrain" pārstāvis Bo Otterstroms.
Kopš 2009. gada Bo Otterstroms darbojas arī kā projektu vadītājs un starptautiskais koordinators kultūras centrā CultHus Dānijā, Nukebingā, kā rezultātā padarījis reģionu par Eiropas jaunatnes jomas sadarbības centru.
2012. gadā "Drums for Peace" tīkls izveidots par juridisku, starptautisku asociāciju ar algotu starptautisku personālu. 2013. gadā pēc vairāku gadu sadarbības , uzņemšanas un dalības jauniešu apmaiņās par tīkla biedriem biedriem kļuva arī Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs un CultHus.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv