Uzsākts ERAF projekts „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlaboša

Uzsākts ERAF projekts „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlaboša

Liepājas pilsētas pašvaldība ir uzsākusi īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”, vienošanās Nr.2010/0012/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/001, lai nodrošinātu Liepājas Speciālās internātpamatskolas pieejamību skolēniem ar kustību traucējumiem.

Aptaujas rezultātā ir izvēlēts pretendents un notiek tehniskā projekta izstrāde. Tehniskā projekta izstrādi veic SIA „Agroprojekts”. Pēc tehniskā projekta izstrādes tiks uzsāktas arī pārējās aktivitātes – aprīkojuma un mēbeļu iegāde. Projekta laikā tiks renovēti mācību un darba terapijas kabineti abās Liepājas Speciālās internātpamatskolas ēkās un labiekārtots kustību laukums Klaipēdas ielā 94. Projektu paredzēts pabeigt līdz gada beigām.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv