Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Liepājas Speciālās internātpamatskolas audzēkņi un pedagogi projekta „Liepājas Speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” (Vienošanās Nr. 2010.0012.3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/001) ietvaros sāk apgūt SIA „Rantzows Sport”, SIA „Burmeistere@Co” un SIA „Delta Audio” piegādāto aprīkojumu - sporta trenažierus, sadzīves tehniku, mūzikas aparatūru un instrumentus.

Kā saka paši bērni sporta stundas ir kļuvušas interesantākas un katrs noteikti grib kādu brīdi „pavingrot” uz trenažiera. Trenažieri tiks pielietoti gan sporta stundās, lai nostiprinātu skolēnu veselību un uzlabotu fizisko sagatavotību, gan, kā rehabilitācijas rīks skolēniem ar īpašām vajadzībām un pēc smagām saslimšanām.

proj_spec_internatpsk_1

proj_spec_internatpsk_2

Pēc remonta pilnībā tiks aprīkots arī mājturības un dzīves mācības kabinets Klaipēdas ielā 94. Šobrīd no piegādātajām sadzīves iekārtām tiek lietotas dažas, kuras bija viegli uzstādīt – mikroviļņu krāsns, putekļusūcējs, virtuves kombains. Pārējās iekārtas gaisa nosūcējus, plītis, veļasmašīnu u.c. varēs sāk izmantot pēc kabineta remonta.

Pateicoties iegādātajiem mūzikas instrumentiem, mūzikas stundās skolēni varēs vingrināties spēlēt ģitāras, dažādus sitamos instrumentus, dziedāt izmantojot  sintezatoru un mikrofonu. Tāpat mācību vielas labākai uztverei ir iegādāts televizors un mājas kinozāle. Viss šis aprīkojums noteikti sniegs atbalstu skol ēniem viņu individuālo spēju attīstībai un veselības nostiprināšanai, jo skolā mācas tikai skolēni ar speciālām vajadzībām. Tas būs liels atbalsts pedagogiem, lai mācību procesā varētu izmantot daudzveidīgākas un mūsdienīgākas mācību metodes un paņēmienus.

proj_spec_internatpsk_3

proj_spec_internatpsk_4

Bet tas vēl nav viss, jo ar nepacietību gaidām, kad SIA „Metro E.K.R” piegādās aprīkojumu zēnu darbmācības un darba terapijas kabinetam, tad tik Jūs redzēsiet, ko prot mūsu zēni!

Šobrīd notiek pieteikumu izvērtēšana pirms līguma slēgšanas par rotaļu laukuma uzlabošanu pie ēkas Klaipēdas ielā 94. Ceram, ka vēl līdz gada beigām, ja atļaus laika apstākļi, skolēni gan sporta nodarbībām, gan brīvā laikā pavadīšanai varēs izmanto jaunos rotaļu elementus – kāpnes, slīdkalniņus u.c.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv