Liepājas domē sveic Valsts mācību olimpiāžu uzvarētājus

Liepājas domē sveic Valsts mācību olimpiāžu uzvarētājus

Piektdien, 22. maijā Liepājas Domē notika šī mācību gada mācību olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferences uzvarētāju un viņu pedagogu sveikšana. Izcilniekus sveica Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis un Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. Skolēni un skolotāji saņēma Domes pateicības rakstus un naudas balvas.Vilnis Vitkovskis pateicās skolēniem, skolotājiem un bērnu vecākiem par ieguldīto darbu, uzsverot, ka panākumi nenāk bez grūtībām. Īpašu paldies Vitkovskis veltīja skolotājiem un salīdzināja viņu veikumu ar juveliera darbu, kurš slīpē dimantu līdz tā augstākajai kvalitātei.
Ludmila Molčanova novēlēja skolēniem atrast savu īsto vietu dzīvē un darīt to, kas katram vislabāk izdodas un patīk.
Pavisam mācību gada laikā Liepājas skolās notikušas 36 olimpiādes, kurās piedalījušies 1439 skolēni. Godalgotas vietas mācību olimpiādēs ieguvuši 498 skolēni. Pilsētas mēroga olimpiādēs piedalījušies 422 skolēni, godalgotās vietas ieguvuši 169 skolēni. Uz valsts mēroga olimpiādēm šogad bija uzaicināti 45 skolēni, no kuriem 15 ieguvuši godalgotas vietas.
Vislabāk Liepājas skolēniem veicies franču valodā (4 godalgotas vietas) un matemātikā (3 godalgotas vietas). Pirmo reizi iegūta godalgota vieta valsts mūzikas olimpiādē. Savukārt Liepājas 12. vidusskolas skolēns Igors Dubaņēvičs uzaicināts piedalīties Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Azerbaidžānā, Baku.
Liepājas pašvaldība, jau vairākus gadus finansiāli motivē teicamniekus un mācību olimpiāžu uzvarētājus, lai veicinātu jauno talantu izaugsmi un attīstību. Par starptautiskās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos iegūto atzinību paredzēta naudas balva 100 eiro, par 3.vietu - 150 eiro, 2.vietu - 200 eiro, 1.vietu - 250 eiro. Par dalību starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs paredzēta naudas balva līdz 550 eiro. Par izciliem sasniegumiem visos valsts centralizētajos eksāmenos, beidzot 12. klasi un iegūstot visaugstāko zināšanu novērtējumu ne mazāk kā 85% katrā eksāmenā, paredzēta naudas balva 1500 eiro apmērā.
Naudas balvas par zinātniski pētnieciskajiem lasījumiem Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē saņēma:

Diana Rudakova (Liepājas 7.vidusskola)– par 3.vietu Latvijas 39.skolēnu zinātniskajā konferencē cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā (krievu valodas apakšsekcijā), skolotāja Svetlana Kuprjašova
Roberts Šamanskis (Liepājas A.Puškina 2.vidusskola) - par 3.vietu Latvijas 39.skolēnu zinātniskajā konferencē inženierzinātnes sekcijā, skolotāja Raisa Stunžāne
Simona Vaišvilaite (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - ) par 3.vietu Latvijas 39.skolēnu zinātniskajā konferencē kulturoloģijas sekcijā, skolotāja Valda More
Estere Kalks (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola - ) par 3.vietu Latvijas 39.skolēnu zinātniskajā konferencē kulturoloģijas sekcijā, skolotāja Simona Stalidzāne
Kristaps Fiļipovs Liepājas 15.vidusskola) - par 3.vietu Latvijas 39.skolēnu zinātniskajā konferencē veselības zinātnes sekcijā, skolotāja Linda Bezrodina

Valsts mācību olimpiāžu uzvarētāji:

Jevgenijus Čistiakovs (Liepājas A. Puškina 2.vidusskola) par atzinību matemātikas valsts olimpiādē
Nadežda Šulajeva (Liepājas 7.vidusskola) par atzinību matemātikas valsts olimpiādē
Alīna Kuprjašova ( Liepājas 8.vidusskola) par atzinību krievu valodas un literatūras valsts olimpiādē
Sintija Reķe (J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola) par atzinību mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
Nora Ventaskraste ( Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola) par 3.vietu filozofijas valsts olimpiādē
Amanda Razma ( J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola) par 3.vietu matemātikas valsts olimpiādē
Igors Dubaņevičs ( Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par 3.vietu ķīmijas valsts olimpiādē un dalību Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē IChO 2015 Azerbaidžānā, Baku
Jeļizaveta Platinska ( Liepājas A. Puškina 2.vidusskola) par 3.vietu krievu valodas un literatūras valsts olimpiādē
Sabīne Kubilovičs ( Liepājas 8.vidusskola) par 3.vietu mūzikas valsts olimpiādē
Krista Melisa Altāne ( Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par 2.vietu latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē
Uļjana Žukova ( Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par 2.vietu franču valodas valsts olimpiādē
Hardijs Drullis ( Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par 2.vietu ģeogrāfijas valsts olimpiādē
Viktorija Molokoviča (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par 1.vietu franču valodas olimpiādē
Jevgēnijs Pipčenko ( Liepājas 7.vidusskola) par 1.vietu franču valodas olimpiādē
Dāvids Korjakovskis( Liepājas pilsētas 12.vidusskola)) par 1.vietu franču valodas valsts olimpiādē

Par veiksmīgu izglītojamo sagatavošanu Valsts mācību priekšmetu olimpiādēm tika sveikti pedagogi:
Irēna Vīksna ( Liepājas A. Puškina 2.vidusskola) par Jevgenijus Čistiakovas sagatavošanu matemātikas valsts olimpiādei
Dina Mihaiļičeva (Liepājas 7.vidusskola) par Nadeždas Šulajevas sagatavošanu matemātikas valsts olimpiādei
Irina Gafituļina (Liepājas 8.vidusskola) par Alīnas Kuprjašovas sagatavošanu krievu valodas un literatūras valsts olimpiādei
Indra Nomeiko (J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola) par Sintijas Reķes sagatavošanu mājturības un tehnoloģiju olimpiādei
Marina Šķilvalte (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola) par Noras Ventaskrastes sagatavošanu filozofijas valsts olimpiādei
Jolanta Klamere ( J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola) par Amandas Razmas sagatavošanu matemātikas valsts olimpiādei
Alla Juzefoviča (Liepājas pilsētas 12.vidusskola) par Igora Dubaņeviča , sagatavošanu ķīmijas valsts olimpiādei un Starptautiskajai ķīmijas olimpiādei IChO 2015 Azerbaidžānā, Baku
Natālija Zabeļina ( Liepājas A. Puškina 2.vidusskola) par Jeļizavetas Platinskas sagatavošanu krievu valodas un literatūras valsts olimpiādei
Ilze Āboliņa ( Liepājas 8.vidusskola) par Sabīnes Kubilovičas sagatavošanu mūzikas valsts olimpiādei
Žaneta Flaksa ( Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par Kristas Melisas Altānes sagatavošanu latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādei
Līga Meiruška ( Liepājas 15.vidusskola) par Uļjanas Žukovas un Dāvida Korjakovska sagatavošanu franču valodas valsts olimpiādei
Līga Tetere ( Liepājas Valsts 1.ģimnāzija) par Hardija Druļļa sagatavošanu ģeogrāfijas valsts olimpiādei
Alla Kulakova (Liepājas 7.vidusskola) par Viktorijas Molokovičas un Jevgēnija Pipčenko sagatavošanu franču valodas valsts olimpiādei
Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@lip.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv