Iepazīstina ar pētījumu par izglītības jomu Liepājā

SIA „Dynamic University” pēc Liepājas pašvaldības pasūtījuma noslēgusi darbu pie pētījuma par situāciju izglītības jomā Liepājā, izglītības nozares attīstības koncepcijas un rīcības plāna 2015.-2020. gadam, kas piedāvā iespējamos risinājumus pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstībai. Lai iepazīstinātu vecākus, skolēnus, pedagogus un citus interesentus ar pētījuma rezultātiem, apkopojums publicēts pašvaldības mājaslapas www.liepaja.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, kur iespējams arī sniegt savu viedokli klāt pievienotajā aptaujas anketā. Ar izglītības portāla „E-klase” starpniecību pētījuma rezultātu apkopojums kopā ar aptaujas anketu izsūtīts arī Liepājas skolēnu vecākiem, informācija publicēta vidusskolu mājas lapās. Anketu mājaslapā varēs aizpildīt līdz 30.maijam, un iegūtie rezultāti apkopotā veidā tiks izmantoti koncepcijas izvērtējumā.

 

Kā zināms, SIA “Dynamic University” speciālisti kopā ar Liepājas domes un izglītības jomas speciālistiem veikuši plašu un vispusīgu analīzi par demogrāfisko situāciju pilsētā, izglītības iestāžu noslogojumu, materiāli tehnisko bāzi, situāciju saistībā ar pedagogu paaudžu maiņu un noslogojumu, izglītības nozares saistību ar kopējo situāciju pilsētā. Katra skola tika izvērtēta pēc vienotas, objektīvas „mērauklas” ar 14 kritērijiem par izglītības efektivitāti, kvalitāti, pieejamību.
Ņemot vērā visus šos apstākļus, izvēlēts katrai izglītības iestādei atbilstošākais attīstības modelis. Pētījuma rezultāti ir pamats Liepājas vispārējās izglītības sistēmas pilnveidei, jo tiek piedāvāti konkrēti attīstības risinājumi pilnīgi visām Liepājas vispārizglītojošām skolām. Tie ietver konkrētus „mājas darbus” katras izglītības iestādes mērķtiecīgai attīstībai – infrastruktūras uzlabošanai, bērnu izglītības kvalitātes paaugstināšanai, pedagogu motivācijas paaugstināšanai utt.
Ar Liepājas izglītības sistēmas analīzes rezultātiem maija sākumā iepazīstināti arī domes Izglītības komisijas dalībnieki, savukārt domes deputātiem pētījums varētu tikt prezentēts pēc tam, kad valdībā būs apstiprināti Ministru kabineta noteikumi „Par atbalsta pasākumiem izglītības iestāžu vides uzlabošanai”. Šobrīd šie noteikumi vēl ir izstrādes stadijā Izglītības un zinātnes ministrijā.
Vecāki, skolēni, pedagogi un citi interesenti tiek aicināti iepazīties ar pētījuma rezultātu apkopojumu pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/page/3422, kā arī sniegt savu viedokli, aizpildot anketu http://ej.uz/liepajasskolas.

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@lip.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv