Liepājas pilsētas lasītprasmes konference 2016. gada 10. februārī

Skolēna lasītprasmes attīstīšanas iespējas. 
(Programma)Reģistrēšanās Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā
No 11.30 līdz 11.55
Plenārsēde
12.00 Konferences atklāšana
Lasītprasme – veiksmes atslēga. Lasītprasme valsts pārbaudes darbos. Kaspars Špūle 12.05 – 12.45
Lasītprasmes veicināšanas pēctecība: problēmas un risinājumi. Agrita Miesniece 12.45 – 13.25
Lasīšana kā komunikācija: lasīšanas filozofiskie aspekti. Linda Zulmane 13.25 – 14.00


14.00 – 14.30 Pusdienas

Darbs grupās (katrā grupā darbs 30 minūtes; dalībnieki apmeklē vismaz 4 grupas secīgi)
14.30 – 17.00
1. grupa Literāru tekstu lasījums: estētiskās recepcijas un jaunās kritikas izmantojums literāro tekstu interpretācijā. Anda Kuduma, Sandra Okuņeva
2. grupa Kā kļūt par interesantu lasītāju, klausītāju un stāstnieku. Daiga Muižule, Sigita Stefana
3. grupa Grāmatu lasīšana kā jēgpilna un sistēmiska mācību procesa sastāvdaļa. Liepājas Katoļu pamatskolas pieredze. Raimonda Gauše, Sarmīte Gertnere
4. grupa No lasītprasmes līdz teksta atklāsmei. Dace Okmane, Līga Kalugina
5. grupa VIMALAS metodikas iespējas. Inga Ekuze

17.00 Konferences noslēgums

Reģistrēšanās dalībai konferencē: https://docs.google.com/forms/d/1d4JXQlYGIE6ipjVQjBVWayO3Wl-MoGM6Ol9uKsIAgHM/viewform


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv