Uz 66. fizikas valsts olimpiādi uzaicināti

Eduards Spāģis- Liepājas Katoļu pamatskolas 9.kl.skolnieks (skolotāja Alīna Gindra) 
Gatis Links- Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 11.kl. skolnieks, (skolotājas Arnolds Šablovskis)

 
66.fizikas valsts olimpiāde notiks 2016.gada 7.-8.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 25. Dalībnieku reģistrācija 7.aprīlī no plkst. 9:00. Olimpiādes atklāšana plkst. 9:40 .
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv