Latvijas Logopēdu asociācijas atzinība Norai Leššcinskai un Astrai Bārai

Latvijas Logopēdu asociācijai 2016.gads ir īpašs gads, jo tiek atzīmēta 20 darbības gadu jubileja. Liepājas Logopēdu metodiskā apvienība jubilejas gada logopēdu balvai izvirzīja divas Liepājā ļoti pazīstamas logopēdes - Noru Leščinsku un Astru Bāru. Abas logopēdes tika godinātas ar Latvijas Logopēdu asociācijas Atzinības rakstiem. Apsveicam!
Norai Leščinska saņēma atzinību par ilggadēju, pacietīgu un rūpīgu profesionālo darbību logopēdijas jomā gan strādājot ar bērniem, gan rūpējoties par logopēdu tālākizglītību Liepājā, veidojot metodiskos materiālus un organizējot kursus, seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus; par nozīmīgu ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.

Astrai Bārai - atzinība par ilggadēju un enerģisku profesionālo darbību gan audzinot logopēdu jauno paaudzi Liepājas Universitātē, gan veltot rūpes un uzmanību bērnu pilnvērtīgai valodas un runas attīstībai; par nozīmīgu ieguldījumu logopēdijas attīstībā Latvijā.


Nora Leščinska, neskatoties uz savu ilggadējo logopēdijas darba pieredzi (53 gadi), vēl aizvien aktīvas darba dienas logopēde pavada Liepājas 15.vidusskolā, kur neatlaidīgi un pacietīgi norit darbs ar mazajiem sākumskolas skolēniem.
Īpaši uzsverams ir Noras Leščinskas ieguldījums un nozīmība mērķtiecīga, neatlaidīga, sistemātiska, regulāra un aktīva valodas pilnveidošanas tieši ikdienas darba nodrošināšanā skolēniem, kas ir ļoti nozīmīgs faktors rezultātu sasniegšanā. Noras vadītās nodarbības nav iedomājamas bez mūzikas, bērni labprāt apmeklē un arī vēl ilgi atceras savas skanīgās logopēdijas nodarbības.
Ne mazāk vērts, un noteikti pieminams, ir Noras visas darba dzīves ieguldījums ne tikai skolēnu valodas attīstībā, bet arī logopēdijas attīstībā Liepājā. Nora Leščinska ir viena no pirmajām Liepājas izglītības iestāžu logopēdēm. Ļoti ilgus gadus ar lieliskiem panākumiem Nora ir vadījusi Liepājas logopēdu metodisko apvienību. Logopēdu darbā ir ievadītas vairākas logopēdu paaudzes. Noras enerģija, vitalitāte un dzīves spars ir lielisks piemērs visiem Liepājas logopēdiem.


Astra Bāra ir visu Liepājas logopēdu cienīta un mīlēta logopēde, kas ar savu neizsmeļošo enerģiju un dzīves prieku neskaitāmu gadu garumā ir sniegusi profesionālu atbalstu un padomu ikvienai no mums.
Daudzus gadus Astra ir pavadījusi strādājot tieši ar logopēdu jauno paaudzi – izglītojusi un ievadījusi logopēdijas darbā daudzus jaunos speciālistus no Liepājas Universitātes (Liepājas Pedagoģiskā institūta, Liepājas augstskolas).
Arī savā logopēdes darbā ar mazajiem Astra Bāra vienmēr ir optimistiska, pozitīva un atvērta. Ļoti iemīlējuši viņu ir mazuļu vecāki, kuriem ir liels prieks, ka vēl joprojām vecāki var griezties pie Astras pēc īstas profesionālas palīdzības savu bērnu pilnvērtīgai valodas attīstībai.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv