Citādāki, neparastāki, radošāki jaunieši

Citādāki, neparastāki, radošāki jaunieši

2.martā, „Radošuma dienu” ietvaros Liepājas 8.vidusskolā notika „Citādā mācību diena” un „Tehniskās jaunrades diena”, kur akcents tika likts uz atslēgvārdiem – attīstība, jaunrade, prasmes, daudzveidība, radošums, interese, iemaņas, veicināšana, zināšanas.Skolas aktu zālē 10. – 12.klašu skolēni rādīja savas prasmes tehniskajā jaunradē. Sacensībās piedalījās deviņas Liepājas vispārizglītojošo skolu komandas. Pasākuma mērķis – rosināt skolēnu interesi par tehnisko jaunradi – darīt citādāk, neparastāk un radošāk.


„Tehniskās jaunrades dienas laikā skolēni darbojās radoši un piedalījās atjautīgu, kreatīvu darbu veikšanā un izzinošu uzdevumu risināšanā”, – stāsta viens no pasākuma organizatoriem, 8.vidusskolas kulturoloģijas, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotājs Jānis Rudzītis.
Lūdzu, pastāsti, kādus uzdevumus veica skolēni, kuri pedagogi iesaistījās, kā veidojāt pasākuma struktūru, lai būtu dinamiski un aizraujoši.
Esmu ļoti lepns par saviem kolēģiem no citām Liepājas vispārizglītojošām skolām. Vēlos pateikt lielu paldies kolēģiem par līdzdarbošanos un mūsdienīgu pieeju. Tika iesaistīti gan meiteņu, gan zēnu mājturības pedagogi. Katrs pie sava galda jeb sekcijā piedāvāja, teiksim tā, kroņa numuru, kas viņu skolā iet uz „urrā”, īsi iepazīstināja ar savu darbu. Piemēram, sešu minūšu laikā pie skolotājas Inas Sproģes (15.vsk.) tika izveidotas piramīdas no bambusa irbulīšiem, pie skolotājas Tatjanas Perčatkinas (12.vsk.) veidoja rokassprādzes no dažādiem materiāliem. Skolotāja Irina Vasiļjeva (8.vsk.) kopā ar dalībniekiem mizoja kartupeļus olu formā, pie skolotājas Selitas Novickas (6.vsk.) skolēni apguva grieķu nacionālo deju sirtaki. Pie Jāņa Rudzīša (8.vsk.) meitenēm un zēniem bija jāizzāģē un jāizurbj koka poga. Kā arī pogā pareizi jāiesien mezgls un jānodemonstrē precīza naglošana koka celmā. Pie skolotājas Rutas Priedienas (BJC) – bizes pīšana ar lieliem diegiem, kustinot visu ķermeni. Pie skolotājas Renātes Rozenbergas (15.vsk.) veidoja oriģinālus origami izstrādājumus. Pie skolotājas Aigas Hasneres (8.vsk.) burtu izšūšana uz caurumota materiāla. Pie skolotājas Kristīnes Šulmanes (5.vsk.) kolāžas veidošana no reklāmu bukletiem un izlasītajām avīzēm. Savukārt, skolotājs Hardijs Kulmanis (10.vsk.) aicināja veidot kompozīcijas no iepriekš sagatavotiem koka puzles gabaliņiem. Skolotājas Antra Tomaša un Nellija Priede (5.vsk.) ierādīja kaklasaišu siešanas noslēpumus.
Sacensības notika jautrā un patīkamā gaisotnē. Skolēni izkustināja gan rokas, gan kājas. Tika pielietoti visi maņas orgāni – tauste, dzirde, redze u.c. Jaunieši atsauca atmiņā pamatskolā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, palūkojās no cita skatu punkta. Teorētiskā daļa bija īsa, bet asprātīga, skolēniem nācās palauzīt prātu.
Kad skolotāji skaitīja punktus un jaunieši gaidīja rezultātus, Liepājas 8.vidusskolas karjeras konsultante Dina Brence aizrāva skolēnus ar saistošu lekciju par to, kā atvērt un atklāt savu radošumu, kreativitāti.
Vai mūsdienās skolotājiem katra mācību stunda nebūtu jāveido citādāka nekā iepriekšējā? Vai ir viegli noturēt skolēnu uzmanību, motivēt apgūt mācību vielu?
Manuprāt, ikdienā visam jābūt līdzsvarā. Prasmes un zināšanas, ko skolēni rādīja šajās sacensībās, pirms tam ir jāapgūst akadēmiskā gaisotnē. Teorētiskās zināšanas iespējams nostiprināt ar praktisku darbošanos. Tā ir loģiska pēctecība.
Apsveicami ir arī tas, ka šādu alternatīvu atbalsta ne tikai skolēni un pedagogi, bet arī skolas vadība. Gan organizatoriski, gan ar iedrošinājumu.
Kādi ir secinājumi pēc padarītā darba? Kādi rezultāti ir skolu komandām?
Jau labu laiku novēroju, ka pamatskolā iegūtās rokdarbu prasmes, veiksmīgi noder ikdienas mācību procesā kā vidusskolas posmā, tā arī turpmākā dzīvē. Bērni nostiprināja savas saskarsmes prasmes, jo bija jādarbojas komandā. Arī skolotāji ir ieguvēji, jo sajutās tikpat jauni un dulli kā jaunieši. Bija sevi jātur grožos, lai nesteigtos palīgā jauniešiem pildot konkrēto uzdevumu. Piemēram, mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītāja Selita Novicka iedrošinot jauniešus, metās vētrainā kāju mezglošanas sirtaki dejā.
Alternatīva pieeja mācību procesam rosina vēlmi mācīties. To nevar darīt katru dienu, citādi iecere var nonivelēties. Radošuma dienas ir apsveicama iniciatīva. Mums tas nebija nekas jauns, jo mūsu mācību priekšmetā ir daudz jaunrades. Mēs to uztvērām kā dalīšanos pieredzē ar citiem. Pasākums bija publisks un cilvēki devās prom smaidīgi un iedvesmoti.
Neformālās sarunās ierosinām izglītības iestādēs veidot „citādās dienas” biežāk. Iespējams, ir jāizveido speciāla darba grupa, kas balstoties uz pieprasījumu un statistikas rādītājiem, izstrādātu nolikumu turpmākai darbībai.
Mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītāja Selita Novicka pēc pasākuma dalījās: vienmēr esmu uzsvērusi, ka mājturība un tehnoloģijas ir viens no vissvarīgākajiem mācību priekšmetiem pamatskolā, jo apvieno praksi ar teoriju un visus mācību priekšmetus. Mājturība ir veiksmīgas dzīves pamats.
Apkopojot rezultātus, tika noskaidrotas konkursa erudītākās un radošākās komandas. Godpilno 1.vietu izcīnīja Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda „Dāvis & Co” (skolotāja S.Berga), 2.vietu ieguva Liepājas 15.vidusskolas komanda „Spicīši” (skolotāja A.Bērta), savukārt 3.vietu ieguva Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas komanda „Innovatori” (skolotāja N.Bagirova).

Materiālu sagatavoja – Mg. Art. Agnese Matisone


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv