Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolā īsteno ERASMUS+ projektu „ES: brīva telpa kultū

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola jau vairāk kā desmit gadus aktīvi iesaistās dažāda mēroga projektos. Skola ir piedalījusies gan Comenius, gan Jaunatne darbībā, gan ERASMUS+ projektos. Šobrīd skola aktīvi darbojas trīs starptautiskajos projektos un viens no tiem ir ERASMUS+ KA2 projekts „ES: brīva telpa kultūras apmaiņai”.


Projektā ir iesaistījušas četras ES valstis un līdz šim projektā ir bijušas jau divas projektu partneru tikšanās vizītes, izstrādāts video par dažādiem stereotipiem projektu partnervalstu vidū.
Projekta pirmā tikšanās vizīte notika no 2014. gada 12. novembra līdz 16. Novembrim pie projekta koordinatoriem Francijā, Bordo pilsētā. Bez Francijas un Latvijas, projektā iesaistījušās arī Slovēnija, Igaunija un Turcija.
Pirms projekta uzsākšanas, partneri savā starpā nebija pazīstam, tāpēc vizītes pirmais vakars iesākās ar kopīgām vakariņām un savstarpējo iepazīšanos.
Otrā diena iesākās ar skolas iepazīšanu. Franču kolēģi mūs izvadāja pa skolu, iepazīstināja ar kārtību, kādā notiek mācības, kā arī iepazīstināja ar Francijas izglītības sistēmu. Pēc ekskursijas pa skolu mums notika darbs pie projektā veicamajām aktivitātēm. Kopīgi ar visām projektā iesaistītajām valstīm pārrunājām projektā veicamās aktivitātes, sadalījām pienākumus un pārspriedām dažādus ar projektu saistītus jautājumus, kam sekoja sveiciens no vietējās pašvaldības pārstāvjiem un pirmo mājas darbu prezentācijām. Katrai valstij bija nepieciešams izveidot plakātu par stereotipiem par katru projektā iesaistīto valsti. Katrs partneris iepazīstināja kolēģus ar skolēnu veidotajiem plakātiem, lai tālāk katra valsts varētu veidot video par šiem stereotipiem.
Trešās dienas rītā visiem projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Francijas kolēģu vadītās stundas, kā arī mums bija dota iespēja tikties ar skolēniem un pastāstīt par savu valsti, un atbildēt uz jautājumiem. Pēcpusdienā visi kopā devāmies uz Bordo un iepazinām pilsētu.
Ceturtās dienā Francijas kolēģi mums bija noorganizējuši ekskursiju uz St. Emilion pilsētu, kur bija iespēja iepazīt Francijas kultūru un tradīcijas. Vakarā visiem bija kopīgas vakariņas un atvadas, jo nākamajā dienā visiem jau bija jādodas mājās.
Projekta otrā partneru tikšanās vizīte notika Igaunijā, Pērnavā no 2015. gada 3. līdz 7. jūnijam.
Projekta pirmajā dienā valdīja liels prieks par visu partneru atkalredzēšanos un iespēju iepazīt nākamo projekta partnervalsti. Igauņu kolēģi mums bija sagatavojuši prezentāciju par Igauniju, Pērnava pilsētu un kopā ar skolēniem tika arī novadīta īsa igauņu valodas mācību stunda. Tam sekoja ekskursija par skolu un īss koncerts ar dziesmām un dejām no igauņu skolēniem. Pēc jaukā koncerta skolotājiem bija iespēja apmeklēt stundas, kuras vadīja igauņu kolēģi un bija iespēja atbildēt uz skolēni jautājumiem Latviju un citām projekta partnervalstīm. Pirmās dienas pēcpusdienā mums bija ekskursija pa pilsētu un Pērnavas vēstures muzeja apmeklējums.
Otrā diena iesākās ar projekta mājas darbu prezentāciju – kopīgi izveidotās filmas par stereotipiem noskatīšanās (video var aplūkot: https://www.youtube.com/watch?v=GJPE-aMd9jk&feature=youtu.be) un kopīgs darbs pie projekta. Izvērtējām pirmajā gadā paveikto, kā arī saplānojām aktivitātes, kuras jāveic līdz nākošajai projekta tikšanās vizītei Slovēnijā. Pēc pusdienām visi kopā devāmies uz igauņu partneru sarūpēto nacionālo vakaru – no sākuma pastaiga pa dabas taku un pēc tam iespēja baudīt tradicionālos igauņu ēdienus un baudīt pirts rituālus.
Trešajā dienā kopīgi devāmies uz Tallinu, kur mūs iepazīstināja ar galvaspilsētu, apmeklējām vecpilsētu, dabas muzeju u.c. interesantus apskates objektus. Vakarā bija noslēguma vakariņas Tallinā, jo nākamajā dienā visiem projekta partneriem jau atkal bija jāšķiras, lai dotos mājās.
Šobrīd notiek aktīvs darbs pie projekta uzdevumu realizēšanas, un pavisam drīz jau visi projekta partneri tiksies Slovēnijā, kur notiks projekta partneru trešā tikšanās vizīte.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv