Skolu direktoru seminārs 2016. gada 18. martā plkst. 10.00 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. kabinetā

Semināra darba kārtība:  
1. Pilsētas sociāli ekonomiskā izaugsme. Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks V. Vitkovskis.
2. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi pilsētā. A. Jankovska
3. Skolu akreditāciju aktualitātes. I. Budriķe
4.”Uzdevumi lv” un citas aktualitātes. K.Niedre - Lathere
5 .”Kārtība, kādā īstenojama mācību satura apguve ģimenē vecāku atbildībā 1.-6.klašu izglītojamajiem” , “Kārtība nominācijas “Gada skolotājs” piešķiršanai”, pieredzes brauciens uz Rīgu. A. Ķestere
6. Darba drošības jautājumi. N. Mirošņika
Plkst. 11.00 zālē “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācijas ieviešana” Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājas vietniece Velga Kakse.
Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv