Noskaidro Liepājas draudzīgāko 7. klasi

Noskaidro Liepājas draudzīgāko 7. klasi

6. maijā ar “Slepeno misiju” Raiņa 6. vidusskolā noslēdzās konkurss “Draudzīgākā klase” 7. klasēm, kurš risinājās jau ceturto reizi visa mācību gada garumā. Pirmo vietu un vienas dienas ekskursiju jau trešo gadu pēc kārtas izcīnīja Raiņa 6. vidusskolas septītklasnieki – šogad 7.a klase ar klases audzinātāju Daigu Straupenieci.


Šogad konkursam bija pieteicies rekordliels audzēkņu skaits – 15 klases no dažādām pilsētas skolām. Gada laikā “atbirušas” četras klases.
Noslēguma pasākumu atklāja Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere un Liepājas Raiņa 6. vidusskolas direktors Kārlis Strautiņš, novēlot skolēniem izturību un saliedētību.
Noslēguma pasākumā skolēni kopā ar savām audzinātājām piedalījās “Draudzīgākās klases slepenajā misijā”. Misiju bija sagatavojuši un vadīja Raiņa 6. vidusskolas 8.a klases jaunieši, kuri paši pagājušajā gadā kopā ar klases audzinātāju Daigu Muižuli piedalījās šajā konkursā.
Katrai klasei bija jāatrod 11 kontrolpunkti kartē norādītajā secībā, katrā kontrolpunktā uzturoties ne ilgāk par 3 minūtēm. Kontrolpunkti bija skolas apkaimē - pie putnu novērošanas torņa, Veco ļaužu dzīvojamās mājas, baznīcas, autoservisa, veikala un citur, arī pašā skolā. Skolēniem vajadzēja pierādīt, cik draudzīgs un saliedēts ir klases kolektīvs – sadoties rokās un izveidot garāko “ķēdi”, draudzīgi doties kopīgā “pīļu gājienā”, kopā sadotām rokām visai klasei apskriet apkārt baznīcai utt. Papildus 10 punktus varēja iegūt, dodoties no viena kontrolpunkta uz otru “vagoniņā” klusējot.
Klasēm mācību arī visa gada laikā bija jāveic vairāki kopīgi uzdevumi - pagājušā gada novembrī klases iesniedza Izglītības pārvaldē savu vizītkarti – video sižetu vai prezentāciju par klases kolektīvu, Ziemassvētkos bērni stāstīja par savu kopīgo dalību labdarības pasākumos, šā gada martā bija jānoorganizē tematisks klases vakars par tēmu "Mēs esam un būsim tie labākie un draudzīgākie!" ar sveicienu Liepājai dzimšanas dienā.
Draudzīgākās klases šogad piedalījās arī Vislatvijas pavasara talkā, sakopjot vairākus pilsētas objektus.
Kā atzina Raiņa 6. vidusskolas skolotāja un klases audzinātāja Sigita Stefana, ja nebūtu konkursa “Draudzīgākā klase”, diez vai būtu iespējams saliedēt septītklasniekus tik daudziem kopīgiem, interesantiem pasākumiem. 

2. vietu un ekskursiju uz Karostas cietumu ieguva Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7. b klase (audzinātāja Līga Tālberga), 3. vietu un pikniku Ziemeļu fortos – Raiņa 6. vidusskolas 7.c klase (audzinātājas Evija Jaunzeme un Dace Knīse), 4. vietu un ekskursiju uz “Zilajiem brīnumiem”- Raiņa 6. vidusskolas 7.b klase (audzinātājs Aivars Blūms). Visas draudzīgās klases uz “sarkanā paklāja” saņēma piemiņas veltes – “Draudzīgākos Oskarus” un IP Pateicības rakstus

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@lip.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv