Notiks skolēnu mācību uzņēmumu "Ieskaite uzņēmībā"

Notiks skolēnu mācību uzņēmumu

Ceturtdien, 19. maijā no 13.00 līdz 16.00 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas zālē pulcēsies ap 20 skolēnu mācību uzņēmumi no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas, Liepājas Centra sākumskolas un Krotes pamatskolas, lai atskaitītos par gada laikā paveikto un pārbaudītu savas uzņēmēju spējas praktiskā darbībā. 

Organizatori: Juta Birzniece un Anda Gineite – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas ekonomikas skolotājas
Vadītāji: Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 12.b klases skolnieces
Mērķis: Veicināt skolēnu uzņēmību un uzdrīkstēšanos, pārbaudot savas uzņēmējspējas praktiskā darbībā. Izvērtēt Skolēnu mācību uzņēmumu darbību sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas grupā Liepājas pilsētā un novadā.


Vērtētāji: Baiba Miņina – Swedbanka, Kristīne Zabe – LTRK, Diāna Līduma – LiepU, Turība, Alda Ķestere – LIP, Atis Egliņš- Eglītis – LiepU, Janina Bertašute/ Inta Korņējeva – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, Agnis Timermanis – Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

SMU iesūta:
Gada ziņojumu
Sarakstu - apliecinājumu par dalību SMU tirdziņos un iegūtās nominācijas un Fotogrāfijas par katru prezentācijas jautājumu:
1. SMU produkta apraksts un kā tas attīstīts (produkta foto sākumā un beigās) – stāsts 1 min
2. Kādas problēmas bija jārisina SMU darbības laikā (foto no darbības) –stāsts 30 sek
3. Kāda bija motivācija darboties SMU līdz mācību gada beigām, kas iepriecināja SMU darbībā (foto no darbības) – stāsts 30 sek
4. Kā izaudzis SMU (foto no 1.tirdziņa un pēdējā) stāsts 1 min

Ieskaites laikā katra SMU dalībnieki sēž pie viena galda, runas laikā pieceļas, runā mikrofonā. Uz galda novietoti produkta paraugi un dokumentācijas mape, kurā pievienota reģistrācijas apliecība un iegūtie diplomi, atzinības.

Noslēgumā: visi dalībnieki saņems JAL apliecinājumu par nokārtotu ieskaiti, bet labākie - pārsteiguma balvas.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv