Pirmsskolas pedagogi izglītojas par autismu

12. un 13. maijā par tēmu "Mācību procesa organizēšana skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem" izglītojās 40 pirmsskolas, speciālo, vispāizglītījošo skolu pedagogi - gan Liepājas, gan bijušā rajona pedagogi. Lektore- Ingera Lilja- Zviedrijas speciālās izglītības padagoģe,kas strādā ar šiem bērniem.


Speciālo pedagoģiju Ingera Lilja ir studējusi Dānijā, Ūdensē (Odense) universitātē, bet pirms tam Norčēpingas universitātē Zviedrijā ir iegūta pirmsskolas pedagoģes kvalifikācija.
Lektorei ir ilggadīga darba pieredze, strādājot dažādās speciālās izglītības iestādēs (1979-1991) un ģimenes, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un atbalsta institūcijās (1991-2010, Habilitācijas centrs Norčēpingā). Galvenā pedagoģes nepārtrauktas un pēctecīgas profesionālās darbības mērķa grupa ir bērni, kuriem ir fiziska invaliditāte, garīga rakstura attīstības traucējumi, autisms, autiskā spektra traucējumi un/vai citi neiropsihiatriski funkciju ierobežojumi. Ingera Lilja sniedz supervīzijas profesionāļiem un vecākiem, ir vadījusi projektus Krievijā, Ķīnā, Moldovā, Rumānijā un Latvijā, konsultē starptautisko palīdzības organizāciju „Cerību Zvaigzne” (2010-2015).


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv