Aicina ieteikt pedagogus konkursam "Gada skolotājs"

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludinājusi pedagogu pieteikšanu konkursam "Gada skolotājs" - pieteikumus var iesniegt Izglītības pārvaldē līdz šā gada 1. septembrim. Konkursa kārtība  atrodama LIP mājas lapā www.lip.lv sadaļā Dokumenti- nolikumi –„Liepāja pilsētas Izglītības pārvaldes kārtība pedagogu nominācijas „Gada skolotājs” piešķiršanai.


Tituls "Gada skolotājs" tiks piešķirts nominācijās "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem", "Par inovācijām izglītības procesā" un jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā. Tāpat kādam skolotājam tiks piešķirta nominācija "Par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību". Šai nominācijai var tikt izvirzīti izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un metodiķi.
Savukārt ar nomināciju "Par mūža ieguldījumu izglītībā" tiks godināts skolotājs, kura devums izglītībā ir nozīmīgs un svarīgs ilgākā laika periodā. Nominācijai "Par veiksmīgāko pedagogu debiju" var pieteikt pedagogus, kuru darba stāžs nepārsniedz piecus gadus.
Tāpat tiks godināti pedagogi nominācijās "Par darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām" un "Par kvalitatīvu un atbildīgu darbu". Savukārt Skolēnu līdzpārvalde izvirzīs pedagogu nominācijā „Foršākais skolotājs".


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv