2016. gadā līdzfinansējums piešķirts 27 projektiem

Noslēdzies Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes izsludinātais izglītības projektu konkurss 2016.gadam – pavisam tika saņemti 32 projektu pieteikumi, no kuriem pašvaldības līdzfinansējumu nolemts piešķirt 27 projektiem. Par šī gada prioritātēm bija noteiktas: inovācijas izglītībā, īstenojot starptautiski atzītus izglītības prakses piemērus un darba tirgū noderīgu prasmju apguve Liepājas bērniem un jauniešiem.

Izglītības pārvalde saņēma pavisam 32 projekta iesniegumus, no kuriem viens projekta pieteikums tika iesniegts, lai saņemtu līdzfinansējumu no citiem finanšu avotiem atbalstīta, lielāka projekta īstenošanai (ERASMUS+), bet pārējie bija nevalstisko organizāciju iesniegti projektu pieteikumi.
Šajā gadā Izglītības projektu konkursa līdzfinansēšanai budžetā bija paredzēts 25000 eiro. Projektu konkursa komisija izvērtēja projektus un, sadalot finansējumu, nolēma atbalstīt 27 projekta iesniegumus.
Projektu tēmas šogad bija daudzveidīgas: dažādu izglītojošu pasākumu organizēšana bērnu prasmju attīstībai, mūsdienu tehnoloģiju pielietojums mācību un ārpus mācību procesā, izglītojoši pasākumi par vidi, veselību veicinošu aktivitāšu vietu izveide u.c.
Melngaiļskolas atbalsta biedrība plāno rīkot koncertu "Ziemassvētki multfilmās", kura organizēšanā piedalīses Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas un Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņi.
Liepājas 15. vidusskolas atblasta biedrība realizēs projektu "Virtuālā Baltijas jūras ekosistēmas karte", ar kura palīdzību tiks dažādots mācību process, veicināta pētniecība. Projekta rezultāts būs pieejams ikvienam interesentam.
Biedrība "Starptautiskais Bērnu baleta festivāls" organizēs V starptautisko Bērnu baleta festivālu, veltītu baletmeistara Leona Brunava piemiņai, kura ietvaros notiks konkursi un meistarklases.
Biedrība "Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas atbalstam" vasarā organizēs radošās darbnīcas, kuru laikā tās dalībnieki izgatavos eko ģitāras. Projekta ietvaros ar radošo darbnīcu palīdzību dalībnieki izzinās un apgūs visus nepieciešamos posmus (skiču veidošana, materiālu izpēte, tehnikas apguve), lai rezultātā taptu eko ģitāra.
Nodibinājums "Liepājas atklātais sabiedriskais fonds "Liepājas teātris"" turpinās Liepājas Kultūrvēsturiskā mantojuma e-mācību metodiskā nodrošinājuma izstrādi, lai turpinātu apkopot iepriekšējos gados tapušās kultūrvēsturiskās liecības - tiks veidota digitālā krātuve, īpašu uzmanību veltot uz to, lai apkopoto materiālu varētu izmantot izglītībā.
Kā zināms, konkursa mērķis ir atbalstīt izglītības nozarei nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājā, veicināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju līdzdalību izglītībā aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot izglītības kvalitāti un veicinot Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu dalību starptautiskajās mobilitātēs. Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 300 eiro un lielāks par 2500 eiro, nepārsniedzot 75 procentus no projekta kopējām izmaksām.

Projektiem piešķirtais līdzfinansējums (projekta nosaukums, iesniedzējs, finansējums)

“Erudīcijas konkurss neaktīviem jauniešiem” (Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš”) 1490.00
“Apgūsim nākotnes profesiju!” (Personības izaugsmes biedrība “Mēs – Sauleszaķim!”) 663.00
“Skaņu un kadru ritms” (Bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš”) 499.00
“Ziemassvētki multfilmās” (Melngaiļskolas atbalsta biedrība) 823.00
“Multfilmas bērniem un kopā ar bērniem” (Ģimeņu ar bērniem atbalsta biedrība “Liesmiņas siltums”) 600.00
“Virtuālā Baltijas jūras ekosistēmas karte” (Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrība) 800.00
“Mazā ēnu teātra radošās darbnīcas “Izspēlēsim pasaku!”” (Nodibinājums “Dzintara lapsas fonds”) 550.00
Roboti – digitālai Eiropai (Liepājas Ezerkrasta sākumskolas atbalsta biedrība) 400.00
“No bērnu patstāvības līdz radošai un kreatīvai personībai” (Ģimeņu ar bērniem personības izaugsmes un atbalsta biedrība “Zīļuka krāsainie sapņi”) 400.00
“Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!” (Bērnu attīstību veicināšanas biedrība “Zelta odziņa”) 1500.00

“Mazā krāsainā māja” (Rūķīša atbalsta biedrība) 600.00
“Liepājas Universitātes un Liepājas pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu partnerība ilgtspējīgai attīstībai mūžizglītības kontekstā” (Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija) 1366.00
“Konstruktīvi radošo spēju attīstības centra izveide” (Biedrība “Liepziediņa bērnība”) 342.00
“Mācāmies darot” (Liepājas Centra pamatskolas atbalsta biedrība) 1000.00
““V Starptautiskais Bērnu baleta festivāls” veltīts baletmeistara Leona Brunava piemiņai” (Biedrība “Starptautiskais Bērnu baleta festivāls”) 2000.00
“Bērnu digitālā akadēmija “Saulcerīte”” (Bērnu izaugsmes veicināšana biedrība “Saulītes cilvēki”) 720.00
“Pasākuma “Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija LatSTE” organizēšana un īstenošana” (Biedrība KBI) 1000.00
“Reggio Emilia pedagoģijas pieeja bērnu valodas attīstības sekmēšanai pirmsskolā” (Biedrība “Liepziediņa bērnība”) 431.00
“Radošo darbu krājums “Laiks nekur nepazūd”” (Biedrība “Pirmā skola”) 890.00
“Baskāju taka” (Skolotāju biedrība “ASNI”) 500.00

“Jauniešu jūras orķestra izveide” (Liepājas pilsētas 2. Mūzikas skolas atbalsta biedrība”) 1000.00
“Eko ģitāru izgatavošana un šovs” (Biedrība “Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas atbalstam”) 445.00

“Bezpilotu lidaparātu vadīšanas un programmēšanas interešu izglītības nodarbību tehniskais un metodiskais nodrošinājums” (Nodibinājums “Liepājas universitātes Zinātnes un inovāciju parks”) 1199.00

“Liepājas Kultūrvēsturiskā mantojuma e-mācību metodiskā nodrošinājuma izstrāde – 2. kārta” (Nodibinājums “Liepājas atklātais sabiedriskais fonds “Liepājas teātris””) 1910.00
“Pedagoģisko inovāciju klasteris” (Liepājas Raiņa 6. vidusskola) 2000.00
“Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana – koučings izglītības vadībā 2” (Biedrība “Domāts – Darīts” struktūrvienība – Pieaugušo izglītības iestāde “Radošuma pils”) 840.00
“Skolēnu kompetenču attīstība izmantojot mūsdienīgu vidi” (Biedrība “Pirmā skola”) 1032.00
Kopā: 25000

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@lip.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv