Sākusies pieteikšanās Liepājas pašvaldības stipendijām

No 1. oktobra Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu pašvaldības stipendiju piešķiršanai saskaņā ar pašvaldības izvirzītajām studiju prioritātēm 2016./2017.studiju gadā sekojošās specialitātēs: ārsts (izņemot ģimenes ārstu) un rehabilitologs. Pieteikšanās līdz 1.novembrim.


Pašvaldība finansiāli atbalsta studentus, kuri studē specialitātēs, kas vitāli nepieciešamas pilsētai - Liepājas Reģionālajai slimnīcai ir vajadzīgi jaunie ārsti, speciālisti būs nepieciešami, attīstoties kurortoloģijas nozarei. Tāpēc arī šogad atbalstāmās ir ārsta (izņemot ģimenes ārstus) un rehabilitologa specialitātes.
Uz stipendiju arī turpmāk varēs pretendēt pilna laika augstākās izglītības vai pilna laika 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu studenti, sākot no 2. kursa, bet specialitātē “ārsts” – no 6. kursa, jo tikai pēc 6. kursa topošie ārsti zina, kas viņi būs un izvēlas, kādu kvalifikāciju apgūs rezidentūrā, noslēdzot par to līgumu ar nākamo darba devēju.
Vienam stipendiātam mēnesī tiks piešķirta stipendija šādā apmērā: pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, maģistrantūrā studējošajiem - 75% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, savukārt doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem - 100% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas.
Bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās studējošajiem pašvaldība stipendiju izmaksā deviņus mēnešus, savukārt rezidentūras studijās stipendija tiek piešķirta 11 mēnešus. Pēc studiju beigšanas stipendiātam pašvaldībā jānostrādā vismaz trīs gadi.
Stipendijas piešķir studentiem, kuri apgūst zināšanas Latvijas valsts akreditētajās izglītības iestādēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Pašvaldība varēs piešķirt stipendiju arī tad, ja pretendents jau saņem valsts piešķirto stipendiju.
Līdz katra gada 15. septembrim stipendiātiem vajadzēs iesniegt stipendiju komisijai sekmju izrakstu par sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtotiem pārbaudījumiem.
Dokumenti jāiesniedz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē (K.Ūliha 36, 16.kabinetā), katru darba dienu no plkst. 9.00-12.30 un no 13.00-16.00 vai pa pastu (pasta zīmogs 2016. gada 1.novembris). Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot Lindai Markus-Narvilai pa tālr. 634 89136.
Nolikumu skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=268654
Informāciju sagatavoja:
Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.edu.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv