No 2017. gada pirmklasniekus varēs reģistrēt arī elektroniski

Sākot no 2017. gada februāra Liepājā bērnus 1. klasē varēs reģistrēt arī elektroniski. Tas būs vienkārši un ērti, ja noskatīsies video.


Pirmklasnieku vecākiem tas būs gan ērtāk, gan ievērojami ātrāk, jo reģistrācijas dienās vairs nebūs jāstāv garās rindās pie skolām. Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere: “Gribam uzsvērt, ka vietas skolās pietiks visiem mazajiem pirmklasniekiem. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka rindas veidojas galvenokārt uz divām skolām, lai gan mums labi pedagogi un interesantas mācību programmas ir visās skolās. Tāpēc aicinām vecākus rūpīgi izsvērt, kuru no savai dzīvesvietai vai darba vietai tuvākajām skolām izvēlēties, jo Liepājā vienā mikrorajonā ir pat vairākas skolas un sabiedriskais transports ir ērti sasniedzams visā pilsētā.”
Paralēli tiks saglabāta arī reģistrācija klātienē, kad vecāki rindas kārtībā varēs iesniegt iesniegumu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē. Tas būs ievērojami laikietilpīgāk, tāpēc iesakām izvēlēties operatīvāko variantu – elektronisko reģistrāciju, jo visus reģistrācijas pieteikumus rindā fiksēs hronoloģiskā secībā precīzi pēc to reģistrācijas laika.
Bērnu reģistrācija 1. klasē elektroniski notiks Liepājas pilsētas izglītības reģistrā. Liepājas pilsētas izglītības pārvalde ir pirmā Latvijā, kur pakāpeniski tiek ieviesta vienota elektroniskā reģistrācijas sistēma – šobrīd tajā var reģistrēties bērnudārzā, no februāra – 1. klasē, bet tuvākajā nākotnē – arī 10. klasē.
Iesniegt pieteikumus uz 1. klasi varēs trīs vecāku izvēlētajās mācību iestādēs prioritārā kārtībā. Visi iesniegumi – gan elektroniski nosūtītie, gan klātienē saņemtie tiks fiksēti precīzi rindas kārtībā pēc to reģistrācijas laika, tālāk grupējot tos atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un priekšrocībām.
Pirmo klašu komplektācija notiks, pamatojoties uz pašvaldības noteikto bērnu maksimālo skaitu 1. klasē skolā attiecīgajam mācību gadam un ievērojot šādu priekšrocību secību: bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni; bērni, kuriem konkrētā skola ir ģeogrāfiski vistuvākā dzīvesvietai vai tuvākā izglītības iestāde, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā; bērni, kuriem attiecīgajā skolā mācās brālis vai māsa, vai arī citi bērni, ja to vecākiem ir kopīga saimniecība; pārējie bērni hronoloģiskā secībā.
Plānots, ka pirmklasnieku reģistrācija 2017./2018. mācību gadam sāksies 2017.gada februāra pirmajā pirmdienā (šogad 6. februārī), tā turpināsies vienu mēnesi, bet klašu komplektācija skolās notiks, sākot ar marta otro nedēļu, atbilstoši katras skolas vadības noteiktajai kārtībai.
Lai reģistrācijas dienās ekonomētu laiku, vecāki varēs ievadīt bērnu datus elektroniski sistēmā jau iepriekš – no 2017. gada 7. janvāra. Tad reģistrācijas dienā atliks tikai izvēlēties trīs mācību iestādes prioritārā secībā un saglabāt pieteikuma elektronisko reģistrāciju.
Pirms reģistrācijas uzsākšanas janvārī bērnu vecākiem Izglītības pārvalde plāno rīkot īpašu apmācību semināru, kur būs iespējams saņemt konsultācijas un praktisku palīdzību. Ar reģistrācijas kārtību nākamo pirmklasnieku vecāki tiks iepazīstināti arī bērnudārzos un medijos. Lai iepazītos ar skolu, pedagogiem, uzņemšanas noteikumiem, janvārī tiks rīkotas informācijas dienas skolās topošo pirmklasnieku vecākiem.
Informācijai
Bērnus 1. klasē Liepājas Speciālajā internātpamatskolā varēs reģistrēt tikai uz vietas Izglītības pārvaldē ar ārstu medicīniskās komisijas slēdzienu.

Video skatīt šeit


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv