Uz vācu valodas valsts olimpiādi uzaicināti

Simeons Leščenko, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, 12.kl., skolotāja Svetlana Belaševa
Mārtiņš Reiss, Liepājas Vakara (maiņu) vidusskola, 11.kl., skolotāja Daina LukjanovaVācu valodas valsts 47.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2017.gada 28.janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 96 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv