“Liesmiņā” bērni kopā ar skolotājām veido multfilmas

“Liesmiņā” bērni kopā ar skolotājām veido multfilmas

PII “Liesmiņa” Izglītības pārvaldes projektu konkursā īstenojusi projektu “Multfilmas bērniem un kopā ar bērniem”. Par piešķirto finansējumu iegādātais fotoaparāts ar pulti un statīvu, kā arī īpaša datorprogramma multiplikācijas filmu veidošanai tiek aktīvi izmantoti bērnu veiksmīgai radošo spēju, izziņas interešu un saistītās runas attīstībai.

Pirmsskolas vecums ir pats labvēlīgākais laiks, kad caur emocionālo sfēru iespējams bērnā attīstīt izziņas interesi par priekšmetiem, parādībām, apkārtējās realitātes notikumiem. Mūsdienu problēma ir tā, ka neskatoties uz informatīvās telpas bagātību, kas piedāvā lielu daudzumu dažādu izzinošu pārraižu un datorspēļu, bērni apkārtējās pasaules parādības uztver kā nemainīgu esamību. Kaut kādā mērā domāšanas pasivitāte un inertums, izziņas aktivitātes pazemināšanās, nestimulē bērnu dziļākai pasaules izzināšanai. Ātrā solī mūsu profesionālajā ikdienā ienāk dažādas datortehnoloģijas, kas dod lielas iespējas inovatīvu projektu realizēšanai. Projekta realizācijas gaitā radošajās darbnīcās piedalījās gan PII “Liesmiņa” vecāko grupu bērni, gan bērni no PII “Margrietiņa” un PII “Stārķis”, gan 7. vidusskolas 3. klases skolēni un tapa sešas bērnu radītas multfilmas. Tas dos labu pamatu bērniem tālāk attīstīt savas radošās prasmes BJC “Īsfilmu studijā”, piedalīties starptautiskos konkursos un ,iespējams, kļūt par veiksmīgu animācijas mākslinieku. Projekta “Multfilmas bērniem un kopā ar bērniem” popularizēšanai tika organizētas arī radošās darbnīcas vecākiem, Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem kā arī metodiķiem un vadītāju vietniekiem izglītības jomā.  Ļoti ceram, ka dalība radošajās darbnīcās ieinteresēja vēl kādu pedagogu pievērsties multfilmu veidošanai kopā ar saviem audzēkņiem.

Paldies Izglītības pārvaldes Izglītības projektu atbalstam!

PII “Liesmiņa” metodiķe Anita Dzintarniece


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv