Izsludināts izglītības projektu konkurss 2017. gadam

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde no 2017. gada 11. janvāra līdz 3. februārim izsludina pieteikšanos izglītības projektu konkursam 2017. gadā. Par šī gada prioritātēm Liepājas domes Izglītības komisijā noteiktas:

  • praktiskas ievirzes pasākumu organizēšana izglītojamo talantu un zināšanu pilnveidošanai;
  • starpinstitucionālās sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana
  • Nolikums
  • Pieteikuma veidlapas

     

     


Konkursa mērķis ir atbalstīt izglītības nozarei nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājā, veicināt iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju līdzdalību un sadarbību izglītībā aktuālu problēmu risināšanā, uzlabojot izglītības kvalitāti.

Konkursa pretendentiem ir iespēja saņemt finansējumu ne vairāk kā divu projektu īstenošanai. Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 300 eiro un lielāks par 2500 eiro, nepārsniedzot 75 procentus no projekta kopējām izmaksām.

Projekta iesniegumi tiek pieņemti no 2017. gada 11. janvāra līdz 2017. gada 3. februāra plkst. 15.00. Projekta iesniegumus var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē (pasta zīmogs) uz adresi – Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde”, Uliha ielā 36, Liepājā, LV – 3401, ar norādi “Izglītības projektu līdzfinansēšanas konkursam”.

Izglītības projekta nolikums un iesnieguma veidlapas pieejamas Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv sadaļā Projekti, apakšsadaļā Izglītības projektu konkurss vai ierodoties personīgi Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldē Uliha ielā 36, Liepājā, 16. kabinetā.

18. janvārī, plkst. 16.00 Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Lielajā zālē tiek rīkots arī informatīvs seminārs par izsludināto izglītības projektu konkursu.

Sīkāka informācija: Projektu koordinatore Līva Meldere, liva.meldere@liepaja.edu.lv, t. 63489150

Izglītības projektu līdzfinansēšanai Liepājas pašvaldības budžetā šogad ieplānots finansējums 25 000 eiro apmērā.
2016. gadā izglītības projektu konkursā tika atbalstīti 27 projekti.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv