Uz franču valodas valsts 47. olimpiādi uzaicināti

Dāvids Korjakovskis Liepājas pilsētas 12. vidusskola 8.kl., sk.Līga Meiruška; Uļjana Žukova Liepājas pilsētas 12. vidusskola 8.kl., sk.Līga Meiruška; Viktorija Molokoviča Liepājas pilsētas 12. vidusskola 10.kl., sk.Alla Kulakova; Renāte Ķeire I.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola 12.kl., sk. Inga Bliska; Līva Kristiāna Lukaša Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 10.kl., sk.Līga Meiruška; Jevgenijs Pipčenko Liepājas 7. vidusskola 12.kl., sk.Zanda Cobele.


Franču valodas valsts 47.olimpiādes trešais posms notiks 2017.gada 4.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv