Bērnudārzā “Sauleszaķis” veiksmīgi pielieto e-klasi

Bērnudārzā “Sauleszaķis” veiksmīgi pielieto e-klasi

Bērnudārzs "Sauleszaķis" ir vienīgā pirmsskolas izglītības iestāde, kur ikdienā izmanto šo piedāvājumu. E-klasi iestādē lieto jau trīs gadus un seminārs bija kā atskaites punkts par padarīto darbu.

Seminārā piedalījās  gan “Sauleszaķis” četru grupu pedagogi, kas ikdienā lieto e-klasi, gan interesenti no citām Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēm. Bija arī pārstāvji no Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes un  pieaicinātie viesi – e-klases projekta vadītājs P. Ģederts un pārstāvis no 4. grupas “Bitītes” bērnu vecākiem.

Kā pastāstīja 4. grupas “Bitītes” skolotāja K. Karele,  e- klasi lieto 75% no visiem grupas vecākiem. Vecāki labprāt iepazīstas ar tur izvietoto informāciju par gaidāmajiem pasākumiem, par nepieciešamo  bērna radošai darbībai, par mācību satura apguvi konkrētajā nedēļā, lai bērna slimības gadījumā neapstātos mācību darbs.

  Par savu pozitīvo pieredzi, lietojot e-klasi pastāstīja arī PII “Sauleszaķis”4. grupas “Bitītes” bērna mamma. Kā viņa minēja, tā ir ērta komunikācija un informācijas apmaiņa starp grupas pedagogiem un vecākiem steidzīgajā ikdienā.

Par jaunumiem un iespējamiem uzlabojumiem, pielāgojot e-klasi pirmsskolas izglītības iestādei, dalījās e- klases projekta vadītājs Persijs Ģederts.

Kopumā nonācām pie secinājuma, ka e-klase pirmsskolā ir sākums e-klasei skolā. Esam gandarīti par paveikto un gatvi turpināt iesākto.

Liepājas PII “Sauleszaķis”

Metodiķe Anda Lanka


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv