Grāmatu jaunumi Izglītības pārvaldes bibliotēkā

2017.gada sākumā Izglītības pārvaldes bibliotēkā var iepazīties ar jaunumiem no izdevniecības “RaKa’’:1. Zommere L. Gatavosim kopā : integrēts mācību materiāls. Specializētā pavārgrāmata adresēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Visas receptes, kas ievietotas grāmatā, ir skaidrotas ar vienkāršiem attēliem un simboliem, lai bērni varētu darboties patstāvīgi un viegli sasniegt vajadzīgo rezultātu.
2. Miltiņa I. Modelēšana logopēdijā : modelēšana – praktiska metode pirmsskolēnu ar skaņu izrunas traucējumiem runas nepilnību novēršanā. Metodiskajā materiālā autore aplūko mācību modeļus, ar kuru palīdzību logopēdi var palīdzēt bērniem apgūt dažādu skaņu izrunu. Tiek piedāvāti praksē pārbaudīti vingrinājumi, nodarbību plāni kā arī rezultātu vērtējumu kritēriji. Grāmata adresēta praktizējošiem logopēdiem, logopēdijas studentiem un skolotājiem.
3. Pētniecība : teorija un prakse. Kolektīvajā monogrāfijā atspoguļota mūsdienu pētnieciskā sistēma no pētījuma pamatstratēģijas un dizaina izvēles līdz pētījuma rezultātu izplatīšanai. Grāmatas uzdevums ir kalpot par rokasgrāmatu visiem, kuri vēlas mūsdienīgi veikt un noformēt savu pētījumu.
4. Antiņa I. Minamās mīklas. Grāmatā apkopotas vizuālās mīklas, kas palīdz bērniem iemācīties skaņas un tiem atbilstīgus burtus. Mīklu pamatā ir attēli, kas katrs apzīmē vienu burtu. No tiem var salikt mīklas tekstu un atminēt to. Mīklas veidotas pieaugošā grūtības pakāpē. Grāmata domāta pirmsskolas mācību iestādēm un sākumskolai.
5. Irbe I. Man veicas: pārbaudes darbi latviešu valodā un literatūrā 1.-4.klasei.
Šie pārbaudes darbi izstrādāti , vadoties pēc mācību komplekta “Lai veicas” latviešu valodā un literatūrā 1.-4.klasei un būs kā palīgs skolotāju darbā stundu sagatavošanā.
6. Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt : kolektīvā monogrāfija veltīta mūsdienu sporta pedagoģijas teorijai un praksei. Tās autori – Latvijas Sporta akadēmijas mācībspēki – izveidojuši šo krājumu 2 daļās.
1.daļa veltīta sporta pedagoģijas vēsturei un mūsdienu sporta pedagoģijas teorijai.
2.daļā apkopoti labās prakses piemēri no mācību procesa plānošanas līdz nodarbību veidošanas ieteikumiem visām vecuma grupām.
7. Laure M. Latvijas vēstures palīggrāmatiņa 2 sējumos pielāgota skolēniem ar mācību grūtībām.
1.sējums aptver ievadu vēsturē un Latvijas senāko vēsturi līdz 17.gadsimtam.
2.sējums veltīts notikumiem no 18.gadsimta līdz mūsu dienām.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv