Apgūst mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu pirmsskolā

Apgūst mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu pirmsskolā

23. februārī VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi Daugavpils 4.SPII organizēja semināru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/ metodiķiem par IT izmantošanas iespējām plānojot un organizējot mācību procesu iekļaujošā vidē.


Uz šo semināru bija ieradušies pārstāvji no Jēkabpils, Talsiem, Rēzeknes, Krāslavas, Līvāniem, Aizkraukles, Preiļiem, Ludzas, Daugavpils u.c. No Liepājas uz šo semināru devās pirmsskolas iestāžu speciāliste A. Gūtmane, PII “Stārķis” vadītājas vietniece V. Poriņa, Kristīgās PII vadītājas vietniece V. Pole, SPII “Kriksītis” metodiķe V. Blumberga un PII “Saulīte” mūzikas skolotāja S.Pīrāga.
Semināra iesākumā iestādes vadītāja J. Jankovska sniedza īsu informāciju par iestādes darbību, programmām, personālu. Iestāde īsteno 8 speciālās izglītības programmas. ( ar somatiskām saslimšanām, ar valodas traucējumiem, ar jauktiem traucējumiem un ar garīgās veselības traucējumiem). Četras no tām ir mazākumtautību speciālās izglītības programmas. Semināra gaitā vērojām mūzikas nodarbību kurā vairāku uzdevumu veikšanai izmantoja datoru un projektoru , un darbojāmies līdzi muzikālās aktivitātēs. Nodarbība bija veidota sadarbībā ar logopēdu. Vēlāk pašiem bija iespēja iejusties bērnu lomā un piedalīties praktiskajā meistarklasē “Interaktīvās spēles 5 – 6.g. bērniem speciālās programmas ietvaros”. Aktīvi darbojāmies uz interaktīvās tāfeles, apvienojot to ar praktiskām apakšgrupu darbībām pie galdiem.
Ar savu skatījumu uz IT izmantošanas iespējām seminārā dalījās VISC Speciālās izglītības nodaļas vadītājas vietniece I.Prudņikova, un DPIP pirmsskolas darba speciāliste I.Zeļenkova.
Tika runāts par to, ka ne visiem bērniem der tradicionālās metodes un pieejas. Izglītībai ir jāpielāgojas mūsdienām un šodienas bērniem, lai neatpaliktu. Bērni ir tie, kas mūs virza. Mums ir jāmeklē un jāmēģina saprast kā izaudzināt bērnus, kuri ir darboties griboši. Mēs nezinām kas un kā būs pēc gadiem 10, kam īsti mēs gatavojam jauno paaudzi. Tika uzsvērts, ka IT izmantošanai ir jābūt jēgpilnai un to izmantošana ir ļoti stingri kontrolējams process. Mēs nevaram apturēt progresu, bet varam saprātīgi izmantot piedāvātās iespējas. Galvenais ir process un katra bērna personiskā izaugsme, nevis visiem vienāds rezultāts!
Interesanta arī bija iestādes pieredze par IKT izmantošanas iespējām sadarbībā ar ģimeni. Kā ļoti labs piemērs bija “Vecāku skola”, kur vecāki vada kādas aktivitātes bērniem no “ekrāna”.
Dienas beigās bijām gan jaunu atziņu, ideju un domu, gan pozitīvu emociju piepildītas.
Paldies IP par doto iespēju būt šajā seminārā.

Liepājas Kristīgās PII vad. vietniece Vineta Pole


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv