Uz latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādi 8.-9.klasēm uzaicināti

Ilze Baumgarte Liepājas Raiņa 6. vidusskola 9.kl., sk. Daiga Straupeniece
Marta Bažejeva Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 9.kl., sk. Žaneta Flaksa
Klaudija Grīnfelde Liepājas Katoļu pamatskola 8.kl., sk. Antra Zomerfelde

Latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes 8.-9.klasēm trešais posms notiks 2017.gada 27.martā Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā, Andreja Saharova ielā 35, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem no plkst.11:00 līdz 12:30 tiek piedāvāta tikšanās ar aktrisi Zani Daudziņu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv