Metodisko apvienību vadītāju saraksts

Nr.   Mācību priekšmets   Vārds, uzvārds   Tālrunis   E-pasts   Skola
1   Angļu valoda   Dagnija Deimante   63455511   anglu.valoda@liepaja.edu.lv   1.ģimn
2   Vācu valoda   Santa Stocka   63424716   vacu.valoda@liepaja.edu.lv   5.vsk
3   Krievu valoda kā svešvaloda   Gaļina Šestakova   63422511   krievu.valoda.svesvaloda@liepaja.edu.lv   1.ģimn
4   Krievu valoda   Svetlana Kuprjašova   63442710   krievu.valoda@liepaja.edu.lv   7.vsk
5   Latviešu valoda   Normunds Dzintars   63422511   latviesu.valoda@liepaja.edu.lv   1.ģimn
6   Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programma)   Dace Okmane   63431772   latviesu.valoda.maz@liepaja.edu.lv   2.vsk
7   Franču valoda   Jolanta Atmata   63424716   francu.valoda@liepaja.edu.lv   5.vsk
8   Fizika   Tatjana Velika   29751761   fizika@liepaja.edu.lv   2.vsk
9   Bioloģija   Aija Skinča   63424489   biologija@liepaja.edu.lv   10.vsk
10   Informātika   Sandra Anohina   63457707   informatika@liepaja.edu.lv   3.psk
11   Ekonomika   Gaļina Skorobogatova   63431772   ekonomika@liepaja.edu.lv   2.vsk
12   Dabaszinības   Indra Bite   63483331   dabaszinibas@liepaja.edu.lv   Centra sāk.
13   Matemātika   Sandra Šulme   63442561   matematika@liepaja.edu.lv   15.vsk
14   Ķīmija   Elizabete Sirotina   63422511   kimija@liepaja.edu.lv   1.ģimn
15   Sports   Biruta Tjurina   63424716   sports@liepaja.edu.lv   5.vsk
16   Sākumskola   Ināra Knitnere   63424716   sakumskola1@liepaja.edu.lv   5.vsk
    Zita Tapiņa   63424716   sakumskola2@liepaja.edu.lv   5.vsk
17   Mūzika   Ilze Āboliņa   63442561   muzika@liepaja.edu.lv   8.vsk
18   Vizuālā māksla   Guna Skabarniece   29626058   vizuala.maksla@liepaja.edu.lv   10.vsk
19   Mājturība   Jānis Rudzītis   25997704   majturiba@liepaja.edu.lv   8.vsk
20   Vēsture, sociālās zinības   Ineta Drēže   63422511   vesture@liepaja.edu.lv   1.ģimn
21   Kulturoloģija   Baiba Bolšteine   63424082   kulturologija@liepaja.edu.lv   Vak.
22   Psihologi   Inese Gūtmane   63421744
63483331
  psihologi@liepaja.edu.lv   Centra sāk
23   Kristīgā mācība   Gunita Žabre   63442103   kristiga.maciba@liepaja.edu.lv   Intermātpam.
24   Sociālie pedagogi   Dace Liepa   63489144   dace.liepa@liepaja.edu.lv   LIP
25   Logopēdi   Jana Jansone   63442561   logopedi@liepaja.edu.lv   15.vsk.
26   Bilingvālā izglītība   Līga Šilova   63422953   bilingvala@liepaja.edu.lv   12.vsk.
27   Bibliotekāri   Irina Štāle   63489166   irina.stale@liepaja.edu.lv   LIP

Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv