Uzsākta projektēšanas gatavošana bērnudārza "Kriksītis" piebūves celtniecībai

Uzsākta projektēšanas gatavošana bērnudārza

Aprīlī uzsākta projektēšanas uzdevuma izstrāde bērnudārza "Kriksītis" jaunās piebūves celtniecībai. Izglītības pārvalde sagatavojusi tehnisko specifikāciju plānotajai būvniecībai, pēc kuras SIA "Komunālā pārvalde" speciālisti gatavo projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Piebūves celtniecību plānots uzsākt 2018. gadā, tā varētu tikt īstenota gada laikā, palielinot vietu skaitu pilsētas bērnudārzos par vismaz 140.


Liepājas pašvaldība tādējādi turpina risināt pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības problēmas, lai līdz minimumam samazinātu rindas uz vietu pašvaldības bērnudārzos. 16. februārī Domes sēdē, vecot budžeta grozījumus, nolemts piešķirt papildu finansējumu 45 000 eiro, lai izstrādātu tehnisko projektu jaunas piebūves celtniecībai pie bērnudārza “Kriksītis” un esošo ēku rekonstrukcijai.
Izpētot vecāku vajadzības pēc bērnudārziem Liepājā, secināts, ka visvairāk pieprasītas ir pirmsskolas izglītības iestādes pilsētas centrā. Tāpēc tika nolemts atteikties no sākotnējās ieceres atjaunot bērnudārzu Spīdolas ielā 58 Karostā, bet gan izmantot iespēju pēc Valsts tehnikuma pārcelšanās uz Ventspils un Vānes ielām pārņemt pašvaldības īpašumā ēkas K.Ukstiņa ielā, īstenojot bērnudārza “Kriksītis” paplašināšanas projektu.
Ir apzināta situācija, pie kuriem bērnudārziem pilsētā vēl nākotnē varētu tapt jaunas piebūves. Šobrīd tiek apsvērta iespēja jaunas piebūves celt arī pie bērnudārza “Cīrulitis”, “Pasacina un "Gailītis". Atkarībā no pieprasījuma, Izglītības pārvaldes varētu atkārtoti izskatīt bērnudārza renovācijas iespēju Spīdolas ielā 58.
Piebūvi bērnudārzam “Kriksītis” plānots būvēt starp Ed. Veidenbauma un K.Ukstiņa ielu teritorijā, kur kādreiz atradās 31.profesionāli tehniskā vidusskola. Tiks veikta arī esošo ēku rekonstrukcija, kas ļaus palielināt vietu skaitu bērnudārzā par vismaz 140 vietām, kopējam bērnu skaitam sasniedzot 220.
Projekta ietvaros plānots uzbūvēt pārejas galeriju, kura savienos esošo bērnudārzu “Kriksītis” ar Liepājas Valsts tehnikuma bijušo kopmītņu ēku, kura tiks rekonstruēta. Pārejas galerijā plānots izbūvēt verandas tipa āra darbnīcas, kuras būs piemērotas dažādu eksperimentu veikšanai un kopīgām nodarbībām dažādu grupu mazuļiem.
Bērnudārzs atšķirsies ar savu jauno saturisko un vizuālo koncepciju, kāda līdz šim Liepājā nav bijusi – tas vērsts uz dabas un zinātnes virzienu, jau no mazotnes ieinteresējot “mazos pētniekus” un izzinātājus par dabas zinībām. Tiek pārrunāta iespējamā sadarbība ar zinātkāres centru “Zinoo”, kuri varētu būt vieni no sadarbības partneriem interešu izglītības īstenošanā, atklāto nodarbību un vasaras nometņu organizēšanā bērnudārzā. Atklātajās nodarbībās plānots iesaistīt arī apkārt esošo bērnudārzu bērnus.
Lai palīdzētu vecākiem, kuri gaida rindu uz pašvaldības bērnudārzu, atgriezties darba tirgū, pašvaldība finansiāli atbalsta arī privātos bērnudārzus un auklītes. Līdzmaksājums par bērnu privātajā bērnudārzā ir 147,98 eiro par bērnu mēnesī, auklēm – 100 eiro mēnesī. Privātos bērnudārzus apmeklē vairāk nekā 100 mazuļi, pašvaldība līdzfinansē aukļu pakalpojumus 67 bēŗniem. Šobrīd strādā 32 licencētas aukles, reģistrā ir pavisam 80 aukles.
Liepājā ir arī divas pašvaldības finansētas rotaļu grupas - Karostā 2. mūzikas skolā un bērnudārzā "Liepiņa", kur vecāki uz četrām stundas dienā var atstāt pieskatīt savus mazuļus . “Liepiņā” visvairāk pieprasītas rīta stundas, bet pēcpusdienās ir arī brīvas vietas ( iespējams vienā maiņā uzņemt 10 - 12 bērnus).

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.edu.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv