Liepājas skolas gatavas jaunajam mācību gadam

Liepājas skolas gatavas jaunajam mācību gadam

Liepājā šonedēļ turpinās skolu pieņemšana, lai vērtētu izglītības iestāžu gatavību jaunā mācību gada uzsākšanai. Šonedēļ skolu pieņemšanas komisija Izglītības pārvaldes vadītājas Kristīnes Niedres-Latheres vadībā, sākot no pirmdienas, trīs dienas apmeklē skolas, iepazīstas ar situāciju katrā mācību iestādē, tiekas ar skolu vadību, pārrunā skolu ieceres jaunajā darba cēlienā.


Skolu pieņemšanā piedalās arī Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis.
Lielākā daļā skolu paveikti lielāki vai mazāki kosmētiskie remonti, sapostas un noformētas telpas skolēnu sagaidīšanai 1. septembrī, tiek veikti pēdējie telpu uzkopšanas darbi. Komisija, kurā piedalās arī Valsts Ugunsdzēsības un drošības dienesta, Veselības inspekcijas pārstāvji, iepazīstas ar skolu telpu stāvokli, paveiktajiem remontdarbiem, ēdināšanas piedāvājumu, signalizācijas un ugunsdrošības sistēmu drošību, telpu apgaismojumu utt.
J.Čakstes Liepajas 10. vidusskolā šovasar par pašvaldības un citu skolas atbalstītāju finansējumu ierīkotas jaunas, mūsdienīga garderobes, izremontēta sporta zāle, noslīpējot un atjaunojot vēsturisko grīdas segumu, papildus ierīkojot arī kāpšanas sienu. Ierīkotas arī vairākas jaunas ugunsdrošās durvis pie ieejas skolā un sporta zālē. Vairākas skolas telpas, tajā skaitā ēdamzāle, atsvaidzinātas ar dzīvespriecīgiem sienu gleznojumiem, ko pedagogi paveikuši pašu spēkiem.
Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā veikti kosmētiskie remonti, bet skolas gaiteņa galā uzstādīta jauna, trīsdaļīga glezna, kurā attēlota skolas misija, vērtības un vīzija, tā tapusi sadarbībā ar mākslinieci Zigrīdu Attāli. Kā pastāstīja direktore Inta Korņējeva, skola šajā mācību gada ir pārmaiņu gaidās, ko sola gan modernizācija par ES finansējumu, gan plānotā jaunā ēdamzāle blakus esošajā Vieglatlētikas manēžā. Šogad plānots skolā izmēģināt arī jaunumu – karšu ieejas sistēmu, lai uzlabotu skolēnu drošību.
Arī Liepājas 12. vidusskolu sagaida modernizācija šī mācību gada beigās, skola tāpat kā līdz šim orientēsies uz darbu ar talantīgajiem bērniem un pamatskolā īstenos bilingvālo apmācību.
Centra sākumskolā, kur jau izveidota mūsdienīga, inovatīva mācību vide, abās skolas ēkās veikti vairāki kosmētiskie remonti, papildināts tehniskais nodrošinājums. Lai gan Ezerkrasta sākumskolas vienā korpusā vēl rosās būvnieki, klašu telpas, īpaši 1. klašu audzēkņiem, ir izremontētas un pakāpeniski aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Saistībā ar remontu 3. un 4. klašu audzēkņi mācīsies blakus esošajā Raiņa 6. vidusskolā, kamēr tur vēl nav sākusies modernizācija. Skolā būs arī divas pagarinātās dienas grupas un tiks turpinātas EKO skolas tradīcijas.
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā šovasar tiek veikti noslēdzošie darbi visas ēkas renovācijai, atjaunojot arī iekšējā pagalma fasādi un labiekārtojot skolas pagalmu. Darbi pagalmā un bibliotēkā gaidāmo mācību procesu un skolēnu drošību neietekmēs, jo tie ir norobežoti no pārējās skolas.
Sagaidot lielās pārmaiņas, kuras saistībā ar skolu modernizāciju par apjomīgo Eiropas Savienības finansējumu šogad visvairāk skars A. Puškina 2. vidusskolu un Liepājas Raiņa 6. vidusskolu, skolu vadība, pedagogi un tehniskie darbinieki ir noskaņoti optimistiski un apņēmības pilni tikt galā ar šīm pagaidu neērtībām, jo veikti visi nepieciešamie priekšdarbi, lai skolēni šajā mācību gadā apgūtu zinības arī sakārtotās pagaidu telpās vienā korpusā Liepājas 8. vidusskolā un bijušajās Liepājas Valsts tehnikuma telpās Ukstiņa ielā 17/23. Mēbeles ir pārvietotas uz jaunajām klasēm, tiek veiktas pēdējās korekcijas stundu sarakstos, kuri būs pieejami gan e-klasē, gan skolu kancelejās. Ir veikti visi priekšdarbi, lai skolēni savās pagaidu mājvietās justos droši un ērti, pārliecinājās komisija.
Kā uzsvēra Izglītības pārvaldes vadītaja Kristīne Niedre-Lathere, abas šīs skolas būs kā “celmlauži” pārmaiņu procesa organizēšanā, sakot Paldies skolas vadībai un vecākiem par sapratni.
Kā uzsvēra gan skolu vadītāji, gan Domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Deksnis, tas būs gan liels izaicinājums, gan arī iedrošinājums citām skolām, kā mobilizēties modernizācijas procesam, kas turpināsies tuvāko gadu laikā, lai Liepājas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem jau pēc dažiem gadiem būtu pilnīgi cita, mūsdienīga mācību vide.
Skolu pieņemšana noslēdzās 30. augustā O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā, 7. vidusskolā, 3. pamatskolā un 2. Mūzikas skolā Karostā. 3. pamatskolā šogad izremontēts jauns fizikas kabinets, kurš labi papildina jau iepriekšējā gadā izremontētos ķīmijas un bioloģijas kabinetus, rosinot skolēnus apgūt dabas zinības. Atjaunota arī skolas sporta zāle, kas ir labākā sporta bāze Karostas bērniem un arī iedzīvotājiem. O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā nomainītas četras ugunsdrošas durvis un pabeigta NATO šķēršļu josla. Savukārt Liepājas 7. vidusskolā ēdamzālei atjaunots griestu segums, izremontētas vairākas klases un uzstādītas 9 papildus video novērošanas kameras.
Skolu pieņemšana pirms divām nedēļām notika arī Liepājas internātpamatskolā, Speciālajā internātpamatskolā un Vakara –maiņu vidusskolā.
Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.edu.lv, guntaj@dome.liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv