Pasniegtas “Dzintara liepiņas” par sasniegumiem pamatizglītībā

Pasniegtas “Dzintara liepiņas” par sasniegumiem pamatizglītībā

Šogad Zinību dienas svinīgajos pasākumos tradicionāli tika pasniegtas Kvalitātes balvas par izciliem sasniegumiem mācībās pamatizglītībā - "Dzintara liepiņas".


Lai veicinātu Liepājas pilsētas skolu konkurētspēju un izcilus skolēnu mācību sasniegumus pilsētas, Kurzemes reģiona un valsts mērogā, Liepājas Izglītības pārvalde 2012. gadā iedibināja īpašas Kvalitātes balvas arī pamatizglītībā četrās nominācijās.
Kvalitātes balvas šogad piešķirtas:
Liepājas A. Puškina 2.vidusskolai – par sasniegumiem Liepājas pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu pētnieciskajos lasījumos un valsts mēroga konkursos 1.-4. klasēm;
Centra sākumskolai – par sasniegumiem Liepājas pilsētas mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu pētnieciskajos lasījumos 5.-9. klasei;
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijai - par sasniegumiem Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu pētnieciskajos lasījumos un valsts mēroga konkursos 7.-9. klasēm;
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolai – par pozitīvu dinamiku valsts pārbaudījumos 9. klasēm.
Skola, kura trīs gadu laikā sapelna lielāko "Dzintara liepiņu" skaitu, saņem arī naudas balvu. Liepājas Puškina 2. vidusskola “Dzintara liepiņu” saņēma jau 5. reizi, Centra sākumskola - ceturto reizi , bet Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola – pirmo reizi.


Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv