Saliedē skolas kolektīvu, iepazīstot Liepāju

Saliedē skolas kolektīvu, iepazīstot Liepāju

Jaunais mācību gads Liepājas A.Puškina 2. vidusskolai solās būt neparasts, interesants, grūts un inovatīvs. Esam jau guvuši pirmās nedēļas pieredzi, darbojoties gan savas skolas telpās, gan Dunikas 9/.11( 8. vidusskolas telpās) sakarā ar gaidāmo modernizāciju.


Lai saliedētu skolas kolektīvu, un visi varētu labāk izprast jaunā mācību gada uzdevumus, piektdien, 8. septembrī, tika organizēta citāda mācību diena ar virsuzdevumu: esošās zināšanas un prasmes pielietot plašākā kontekstā - reālajā dzīvē. Iegūt konkrēto informāciju, veikt uzticēto darbu, saliedēt komandu. Vajadzēja iepazīt Liepāju un apzināties sevi par svarīgu skolas lielā kolektīva sastāvdaļu. Te noderēja atsvaidzināt visu mācību priekšmetu zināšanas. Bērni mācījās paši vērtēt, analizēt un meklēt risinājumus. Lieliski, ka tas notika kopā ar administrāciju, pedagogiem un vecākiem.
Skolēni atzina, ka patiesi bija vajadzīgs attīstīt radošās spējas un talantus.
Pamatā praktiskajai darbībai visiem klašu kolektīviem bija orientēšanās spēle ”Esi mobils”. Konkrētais maršruts katrai klasei bija skolas mājas lapā. Tas tika lejupielādēts telefonos. Arī darbības laiki. Kolektīviem katrā pieturvietā vajadzēja veidot kreatīvu un interesantu foto, kuru ar heštegu ielādēja facebook. Tikšanās gala punktā jūrmalā pie uzraksta “Liepāja” bija emocionāla un kolorīta. Par to liecina daudzās fotogrāfijas.
Būs atgriezeniskā saite gan ar aptauju, gan fotogrāfiju izstādi, gan stāstījumiem.
Kolektīva veidošana nav laimes spēle, bet mērķtiecīgs darbs gan mācību procesā, gan ārpusklases pasākumos.
Baiba Bolšteina,
direktores vietniece izglītības jomā


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv