Uzaicinājums jauniešu līderiem!


Tiek pagarināta pieteikšanās uz nodarbībām par dažādām vides tēmām līdz 24. septembrim. Aktīvākā jauniešu grupa saņem balvu, kas ir divu dienu no projekta atmaksāts brauciens uz Igauniju (Tartu).


No 2017. gada septembra līdz decembrim, biedrība "Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija" un Latvijas Universitāte, finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, projekta „Esi par ilgtspējīgu valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku” (Nr.1-08/178/2017) ietvaros organizē apmācību nodarbības jauniešu līderiem.
Trijos Latvijas reģionos – Rīgā un Pierīgā, Kurzemē un Latgalē.
Paredzētas divu dienu nodarbības, piektdienās un sestdienās, apvienojot lekciju formu kopā ar praktiskām nodarbībām un diskusiju. Dalība bez maksas. Rīgā nodarbības notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā, Rēzeknē – Rēzeknes Augstskolā un Liepājā – Liepājas Universitātē.
Tēmas:
1. Līdzsvarota attīstība;
2. Bioekonomika; zemes auglība;
3. Energoresursi;
4. Aprites ekonomika; Eko dizains;
5. Atkritumi kā resurss, to atgriešana apritē.

Ja Tu vēlies iesaistīties vai zini jauniešu līderi, kurš gribētu piedalīties mūsu piedāvātajos pasākumos, tad, lūdzu aizpildi pieteikuma anketu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFJDe9qK_IdDsiO1nxaW-uRrynq0udh2XnVUzmFSOhnjSdIg/viewform
Lūdzam, aizpildīt anketu līdz 2017. gada 24. septembrim

Papildus informācija -
Šis projekts ir vērsts uz skolu vecuma jauniešiem vecuma grupā no 13-19. gadiem.
Tiek plānots, ka katrā reģionā būs viena lekciju diena un divas nodarbību dienas, laika posmā no septembra līdz decembrim kopā būs 3 dienas, kurās notiks apmācības (katrā reģionā)
Ievadnodarbību dienā jaunieši tiek iepazīstināti ar sagatavoto lekciju materiālu un izdales iespiedmateriāliem, projekta realizācijas uzdevumiem un mērķiem, kā arī ar tālāko nodarbību gaitu. Katrā reģionā ir plānotas vēl divas nodarbību dienas jaunatnes līderu grupām, kurās jaunieši apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas darbā ar vides jautājumiem un plašāka jaunatnes loka aktīvu iesaisti to risinājumos. Pēc sagatavošanas cikla jaunie līderi uzsāk praktiskās darbības savās jauniešu organizāciju grupās, iesaistot plašu savu vienaudžu loku. Jaunieši ir orientēti uz noteiktu pasākumu veidošanu, kuru nobeigumā ir nepieciešama atskaite par veiktajiem pasākumiem un dalībnieku saraksts. Pēc atskaites materiāliem tiek novērtēta aktīvāko jauniešu grupa, kura saņem balvu, kas ir divu dienu no projekta atmaksāts brauciens uz Igauniju (Tartu).
Ar cieņu Anita Lontone-Ieviņa


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv