DALP 5. vidusskolas skolotāji piedalās projektā par jauniešu medijpratību

DALP 5. vidusskolas skolotāji piedalās projektā par jauniešu medijpratību

Lai stiprinātu jauniešu medijpratību Latvijā, Izglītības attīstības centrs (IAC) ar ASV vēstniecības Rīgā finansiālu atbalstu šobrīd īsteno projektu „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Vairāk nekā 60 skolu konkurencē visā Latvijā šajā projektā tika apstiprināta arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas komanda.

Trīs skolotāji un viens administrācijas pārstāvis no 1. līdz 3. februārim piedalījās projekta programmas apguves seminārā Siguldā, kur kopā ar vēl 15 citu skolu komandām no visas Latvijas mācījās par medijpratību, tās vietu jaunajā kompetenču pieejā izglītībā, klausījās Latvijas žurnālistu sagatavotas lekcijas.
Programmas apguves semināra trīs dienas bija piepildītas ar informāciju un praktiskām nodarbībām. Pirmajā semināra dienā projekta dalībniekus uzrunāja Inga Grīnfelde, ASV vēstniecības Latvijā projektu koordinatore, un Klinta Ločmele, Kultūras ministrijas politikas nodaļas eksperte. Otrajā dienā savu ieskatu Latvijas mediju vidē sniedza žurnāla „Ir” galvenā redaktore Nellija Ločmele, bet Baltijas Mediju izcilības centra pārstāves Rita Ruduša un Gunta Sloga pastāstīja par digitālo un tradicionālo mediju formātiem un satura lamatām. Semināra noslēdzošajā dienā ar skolu pārstāvjiem tikās arī Zane Oliņa, kura dalījās savā skatījumā par medijpratības vietu un lomu jaunajā macību saturā.
Savukārt nodarbības par medijpratības būtību un aktualitatēm, kā arī par medijpratības sasaisti ar kritisko domāšanu, tās lomu demokrātijā un citām būtiskām tēmām vadīja ilggadējās IAC lektores Ingūna Irbīte un Daina Zelmene. Skolotāji ne tikai klausījās teoriju, bet arī praktiski darbojās, izmēģinot un izspēlējot dažādus uzdevumus un aktivitātes, kuras ir viegli integrējamas jebkurā mācību priekšmetā un ar kurām tādējādi var veicināt jauniešu medijpratību. Līdz projekta noslēgšanās brīdim visu 16 dalībskolu komandām ir jāatrod veids, kā medijpratību visveiksmīgāk integrēt mācību darbā gan aprobējot mācību materiālus, gan izstrādājot jaunus.
Medijpratība šā brīža situācijā Latvijā un pasaulē ir sevišķi aktuāla, jo tā palīdz nošķirt īstas ziņas no viltus ziņām un neļauj indivīdam kļūt par rīku svešu, iespējams pat kaitīgu un pašam cilvēkam nepieņemamu mērķu īstenošanā. Medijpratīga sabiedrība ir stipras un drošas valsts garantija, tāpēc ir svarīgi, ka skolēniem jau no 1. klases tiek mācītas vecumam atbilstošas stratēģijas, kā informācijas telpā atšķirt patiesību no meliem. Projektam „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ir divi mērķi: izstrādāt medijpratības programmu un mācību materiālus un integrēt tos formālajā izglītībā, kā arī stiprināt Latvijas pedagogu zināšanas un metodiskās iemaņas medijpratības mācīšanā.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv