Uz ekonomikas valsts olimpiādi uzaicināti

Kristiāna Jaunzeme, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, 12.kl., sk. Nadežda Jurčenko;
Leonīds Pšonkins, Liepājas 7. vidusskola, 12.kl., sk. Jelena Judina. Ekonomikas valsts 19. olimpiādes trešais posms notiks 2018.gada 7.martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst.10:30. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv