Noslēdzies radošais konkurss pedagogiem “Darbs dara darītāju”

Noslēdzies radošais konkurss pedagogiem “Darbs dara darītāju”

10. maijā Izglītības pārvaldē notika konkursa "Darbs dara darītāju" dalībnieku pieņemšana un labāko darbu autoru apbalvošana. Konkurss tiek rīkots otro gadu, lai popularizētu novitātes, netradicionālus mācību paņēmienus un veicinātu jaunu ideju ieviešanu izglītības procesā.


“Kamēr mums ir tādi pedagogi, kuri vēlas sasniegt jaunas virsotnes un kuri paralēli saviem ikdienas darbiem var strādāt un piedāvāt jaunu redzējumu, izglītība būs līmenī!”, uzsvēra konkursa žūrijas komisijas locekle, Liepājas Universitātes profesore Alīda Samusēviča, Šis konkurss ir laba iespēja pedagogiem parādīt savu profesionalitāti un radošo unikalitāti.
“Visa pamatā ir darbs un pacietība, kad varbūt nevaram izdarīt lielas lietas, bet gan mazas lietas ar lielu mīlestību, iedrošinot un iedvesmojot arī pārējos kolēģus, sveicot konkursa dalībniekus, teica Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere.
Izglītības pārvaldes vadītāja pateicās pedagogiem, kuri neviena nemudināti, īstenojuši savas radošās idejas.
Pirmo vietu un naudas balvas 500 eiro apmērā saņēma Raiņa 6. vidusskolas skolotājas Daiga Muižule un Sigita Stefana par labās prakses piemēru “Tikumisko vērtību aktualizēšana literatūras stundās no 5. līdz 12. klasei.
Veicināšanas balvas 100 eiro apmērā saņēma pirmsskolas izglītības iestā’des “Pūcīte” pedagogi Agnese Rulle un Regīna Kopštāle par darbu “Tīra vide”.
Veicināšanas balvas saņēma arī Liepājas 2. vidusskolas skolotāja Gaļina Skorobogatova un Aira Brizga no Raiņa 6. vidusskolas par darbu “Atklātā starpdisciplinārā stunda12. klasē “Pilsētu apdzīvojums un urbanizācija”.

Konkursa mērķis ir apzināt un popularizēt novitātes izglītības jomā Liepājā, veicināt jaunu ideju ieviešanu mācību stundās, kas būtu vērstas uz radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību, IT rīku izmantošanu mācību procesā utt.

Labās prakses piemērus plānots izmantot pedagogu profesionālajā pilnveidē, demonstrējot tos dažādām auditorijām meistarklasēs, pieredzes apmaiņas semināros, konferencēs, citos pasākumos.


Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv

Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv