Maijs – karjeras notikumiem bagāts mēnesis!

Maijs – karjeras notikumiem bagāts mēnesis!

Maijs skolēniem bijis īpaši saspringts, jo skolās ir eksāmenu laiks. Skolu absolventi domā par to, kas viņus gaida tālāk, vai izdarītā izvēle ir pareiza. Maijs bijis bagāts arī ar dažādiem karjerai veltītiem pasākumiem Eiropas Savienības finansētā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


No 22.līdz 25.maijam Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā jau otro reizi norisinājās Nākotnes izaicinājumu nedēļa, kura šogad tiek īstenota sadarbībā ar SEZ Liepājas ostas pārvaldi.
Pirmajā projekta dienā 10. un 11.klašu jauniešiem tika dota iespēja noklausīties dažādu profesiju pārstāvju lekcijas.
Projekta turpmākajās divās dienās jaunieši iepazina 19 Liepājas uzņēmumus, tikās ar uzņēmuma pārstāvjiem, iepazinās ar darba specifiku, darba apstākļiem, izaugsmes iespējām, nepieciešamajām prasmēm, ko darba devējs sagaida no saviem padotajiem.
Kā atzina paši jaunieši: “Es nezināju, ka Liepājā ir tik daudz uzņēmumu!”

Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas sākumskolas skolēni devās ekskursijās uz dažādiem uzņēmumiem un iepazina profesiju daudzveidību, kā arī piedalījās dažādās meistarklasēs, kur gatavoja gan suvenīrus, gan māla traukus, gan slauca govi un kūla sviestu.
Pamatskolas skolēni piedalījās meistarklasēs, kuras vadīja speciālisti no Valsts policijas, glābējiem-ugunsdzēsējiem, pirmās palīdzības un Elekrum. Pasākuma tēma bija drošība vasarā un rīcība ārkārtas situācijās.
9. – 12. klašu skolēni piedalījās pasākumā „Iemēģinām profesijas”, kur 11 meistarklasēs skolēniem bija iespēja iepazīt profesiju daudzveidību un to specifiku, kā arī iegūt sevis pilnveidošanas prasmes.
7. vidusskolā maija sākumā klašu audzināšanas stundas bija veltītas Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas tēmai.
2.maijā skolā notika pasākums 8.-12.klašu skolēniem “Profesijas izvēle- manikīra un pedikīra speciālists, kosmetologs, vizāžists”. Skolēni pasākuma ietvaros iepazinās ar skaistuma kopšanas speciālistu profesijām.
9.maijā tika atzīmēta Eiropas diena, šīs dienas ietvaros Liepājas 7 vidusskolā norisinājās konkurss 1.-8.kl. “Latvija un Eiropas Savienība” un video konkurss 10.-11.klasēm “Eiropas savienība Latvijā”.
Ekskursiju dienā skolas audzēkņi kopā ar audzinātājām devās gan izbraucienos uz Ventspili, Kuldīgu, gan pārgājienos Liepājas robežas, gan bija klases, kas apmeklēja Valsts policijas “Drošības klasi”, Zonālo valsts arhīvu, Valsts robežsardzes Liepājas nodaļu.
Liepājas 3. pamatskolā 7. klašu skolēniem notika pasākums “Cauruļu un ēku siltināšana”, kura laikā jaunieši uzzināja daudz interesantas informācijas par inženiera un enerģētiķa profesiju, iepazinās ar šīs profesijas darba specifiku.
Pateicoties projektam “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālas izglītības iestādēs ”, skolas 8.a klases skolēni apmeklēja Liepājas Speciālo ekonomisko zonu (SEZ). Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar situāciju ražošanā un loģistikā, lai radītu priekšstatu par to, kas tiek Liepājā ražots, kas notiek Liepājas ostā, un kādas profesijas un zināšanas no jauniešiem sagaida Liepājas uzņēmumi.
Karjeras izglītības ietvaros 3.b klases skolēni kopā ar skolotāju apmeklēja Saldus pārtikas kombināts “Gotiņa” un iepazinās ar profesijas pārstāvjiem, kuri ir saistīti ar šo sfēru. Bērni uzzināja daudz interesantas informācijas par uzņēmumu.
Tāpat skolēni apmeklēja Liepājas teātri, kur viņi uzzināja , kādu profesiju pārstāvji strādā teātrī.
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 3.-6. klašu skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumiem Pāvilostas novadā. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar zvejnieka profesiju agrāk un tagad, apmeklējot Pāvilostas Novadpētniecības muzeju un izbraucot ar zvejnieka laivu Pāvilostas kanālu, kā arī skolēni apciemoja lauku mājas “Ievlejas”, kur iepazinās ar maizes tapšanas procesu un radošās darbnīcās katrs pats cepa savu maizes kukulīti.

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 7.-12. klašu skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumiem galvaspilsētā. Ekskursijas laikā skolēni apmeklēja Zināšanu centru “Naudas pasaule”, VAS Starptautiskā lidosta “Rīga” un SIA “Lāči” maizes ceptuvi.

5.d klases skolēni bija ekskursijā “Saldus saldumu tūre”, kuras laikā iepazinās ar profesijām, kuru pārstāvji ražo dažādus gardumus. SIA “Meduspils” skolēni apciemoja biškopi Jāni Vainovski, uzzinot daudz jauna par bitēm un bitenieka profesiju. Saldus pārtikas kombinātā skolēni iepazinās ar piena konfekšu " Gotiņa " ražotni- telpām, iekārtām, ražošanas un pakošanas procesu. SIA “Saldus Maiznieks” ražotnē skolēniem bija iespēja iepazīties ar maiznieka profesiju. Skolēniem bija iespēja praktiski iejusties maiznieka lomā, maisot ieraugu un plaucētu mīklu, degustēt maizīti, kura tikko nākusi no krāsns.
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 3. a klases skolēni piedalījās pasākumā “Profesiju ballīte”, kuras laikā skolēni iejutās cirka mākslinieka profesijā, kā arī piedalījās dažādās profesiju pieturās un radošās darbnīcās , piemēram, “Būšu ugunsdzēsējs”, “Būšu mediķis”, “Būšu policists” un citās. Savukārt 2. klašu skolēni devās ekskursijā uz uzņēmumu AS Latvijas valsts meži “Latvijas meža dienas”. Pasākumā kopā bija pulcējušās vairāk nekā 100 dažādas organizācijas, kas saistītas ar mežu un dabu. Skolēniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs saistībā ar mežu , viņi iepazina meža audzēšanas ciklu, meža tehniku un to, kādas ir iespējas strādāt meža nozarē.
Liepājas 12. vidusskolā maijā sākumā skolēni no 7.-8.klases piedalījās skolas organizētajā pasākumā “Es esmu radošs”, kur viņiem bija iespēja ne tikai iepazīsties ar pasākuma organizatora profesiju, bet arī pašiem izdomāt savu pasākumu. Skolēni uzzināji, kur ir iespējams iegūt šī profesiju un kādam cilvēkam ir nepieciešams būt, lai vadītu pasākumus.
Arī Liepājas 8. vidusskolas jauniešiem 7.maijā kopā ar aktīvo un pieredzes bagāto pasākumu vadītāju Maiju Kalniņu bija iespēja iepazīt profesiju pasākumu vadītājs un organizators.
Nodarbības vadītāja ne vien sniedza informāciju par izglītības iespējām, nepieciešamajām prasmēm un dotumiem – bet arī skolēniem mācīja kā “sadraudzēties” ar mikrofonu, kā radīt kontaktu ar klausītājiem, stāstīja par pasākumu uzbūvi, komandas nozīmi un dažādiem pienākumiem. Maija Kalniņa deva iespēju skolēniem pamēģināt, kā pavilkt laiku koncerta laikā, kurā grupa ir aizkavējusies, kā arī skolēniem bija iespēja vadīt gan klasisko, gan rokkoncertu tā veidojot izpratni, cik mainīgam ir jābūt pasākumu vadītājam.J. Čakstes 10. vidusskolas skolēni apmeklēja Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti, uzzināja par interesējošo profesiju apguves iespējām šajā fakultātē, studiju procesu, tikās ar studenti – 10.vidusskolas absolventi un lektoriem.
Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā skolēni iepazinās ar muzeja speciālistu darba specifiku. Skolēniem nebija plašu zināšanu par muzeja darbinieku profesijām, tādēļ viņiem bija daudz jautājumu: kādu specialitāšu darbinieki strādā muzejā, kādi ir viņu darba pienākumi, kādām personības īpašībām jāpiemīt, lai strādātu muzejā?
Latvijas Valsts arhīvā skolēni iepazinās ar dažādu specialitāšu pārstāvjiem, kuri ir nodarbināti šajā iestādē. Šo jomu skolēni iepazina pirmoreiz.

J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolā pulcējās skolēni no Liepājas pilsētas skolām uz karjeras izglītības pasākumu “Profesijas mākslas pasaulē”, kurā skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu radošo profesiju pārstāvjiem.
Liepājas teātra aktieris Viktors Ellers stāstīja par aktiera profesijas izvēli, par grūtībām, kas jāpārvar, kā arī par to, kas sniedz vislielāko gandarījumu. Skolēniem pašiem bija iespēja iejusties aktiera darbā, izspēlējot nelielus skečus.
Mākslinieces Gintas Stavronskas meistarklasē jaunieši iepazina mākslinieka profesiju, novērtēja savas spējas, intereses un atbilstību šai profesijai. Jaunieši izzināja par dažādiem veidiem, kā mākslinieks var veidot savu karjeru.
Dziedātāja, “X-faktora” dalībniece Agnese Kuplēna atklāja savas profesijas apguves posmus, kas prasījis lielu pacietību, apņēmību un darbaspējas. A.Kuplēna dalījās pieredzē, kā dziedātāja profesiju apgūt, ja nav akadēmiskās muzikālās izglītības, kā to iespējams apvienot ar aktiera profesiju.
Deju pasniedzējs Dairis Vaidila atbildēja uz skolēnu jautājumiem par deju pasniedzēja profesiju. D. Vaidila ir arī deju skolas īpašnieks, tas dažus jauniešus iedvesmoja radošo darbu apvienot ar uzņēmējdarbību.
Pasākuma noslēgumā Liepājas Universitātes pārstāvji pastāstīja par iespējām studēt ar mākslu saistītās specialitātēs. LiepU studenti demonstrēja 3-D tehnoloģiju iespējas.

10. vidusskolas fotostudijas dalībnieki iepazinās ar profesionāla fotogrāfa Oskara Ludviga darbu viņa privātajā fotostudijā Rīgā. Fotogrāfs dalījās ar savu karjeras attīstības ceļu un ieteica skolēniem izvairīties no raksturīgākajām kļūdām. O.Ludvigs sniedza meistarklasi fotografēšanas specifisko zināšanu apguvei. Jaunieši mācījās portretu fotografēšanas nianses studijā, uzzināja svarīgas lietas par gaismu un ēnu iestatīšanu. Fotogrāfs sniedz vērtīgus padomus par specefektu izvēli un pielietošanu, strādājot studijā. Praktiski darbojoties, skolēni guva neatsveramu pieredzi profesionālās fotoaparatūras izmantošanas iespējās.
Meistardarbnīcā O.Ludviga vadībā skolēni mācījās veidot profesionālu portfolio albumu. Jaunieši paši bija gan fotogrāfi, gan pildīja modeļu pienākumus.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv